Hội thảo “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong công tác phát triển Đảng tại doanh nghiệp”

Sáng 10/9, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức Hội thảo với chủ đề “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong công tác phát triển Đảng tại doanh nghiệp”.

Dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố, Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng, các Đảng ủy cơ sở và đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp, bí thư chi bộ, chủ tịch công đoàn một số doanh nghiệp trong các khu công nghiệp Hải Phòng.

Quang cảnh Hội thảo.

Đồng chí Đinh Thị Thúy Hà, Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng chủ trì tại Hội thảo.

Hội thảo nhằm làm rõ hơn những khó khăn, vướng mắc, bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ của tổ chức công đoàn đối với công tác phát triển đảng viên, thành lập tổ chức Đảng. Từ đó đề ra giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu quả công tác phát triển Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ Khu kinh tế ngày càng phát triển.

Đại diện Công đoàn các doanh nghiệp phát biểu tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ một số vấn đề như: Thực trạng, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân của công tác phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu quần chúng ưu tú vào Đảng; các cấp Công đoàn Khu kinh tế cần làm gì để tham mưu, hỗ trợ tổ chức Đảng trong thực hiện các quy trình, thủ tục bồi dưỡng, thẩm tra, xét kết nạp Đảng. Tổ chức Công đoàn cần làm gì để tạo sự chuyển biến nhận thức về Đảng trong người lao động, từ đó hình thành lý tưởng cao đẹp, thôi thúc người lao động có mong muốn được đứng trong hàng ngũ của Đảng, tiến tới thành lập Chi bộ Đảng tại doanh nghiệp. Làm thế nào để tạo môi trường cho công nhân lao động phấn đấu, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Đại diện Công đoàn các doanh nghiệp phát biểu tại Hội thảo.

Các đại biểu cũng nêu một số ý kiến như: Tổ chức công đoàn cần làm gì để có được sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi cho người phấn đấu vào Đảng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và Liên đoàn Lao động thành phố, Ban Quản lý Khu kinh tế trong việc ban hành cơ chế chính sách trong công tác vận động, giới thiệu, bồi dưỡng, phát triển Đảng tại các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Hải Phòng…

Các đại biểu dự Hội thảo.

Đại hội Đảng bộ Khu kinh tế lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định chỉ tiêu mỗi năm phát triển ít nhất 50 đảng viên, thành lập từ 5-7 tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng phát biểu tại Hội thảo.

Hiện nay số Chi, Đảng bộ doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khu kinh tế là 51 đơn vị, chiếm tỷ lệ 15,4% trên tổng số các doanh nghiệp phát triển ổn định. Số doanh nghiệp có tổ chức công đoàn trực thuộc Công đoàn Khu kinh tế là 275 đơn vị (chiếm tỷ lệ 95,2% số doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập tổ chức công đoàn), với 156.915 lao động, 148.630 đoàn viên.

Từ năm 2018 đến tháng 9/2022, các cấp Công đoàn Khu khu kinh tế đã giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng kiến thức về đảng cho 976 quần chúng ưu tú, số được kết nạp vào đảng 257 người (26,3%); trong đó có 116 người kết nạp từ Chi bộ nòng cốt Công đoàn-Doanh nghiệp. Số Chi, Đảng bộ được thành lập 32, trong đó 16 Chi, Đảng bộ được thành lập trên cơ sở chuyển sinh hoạt Đảng của 86 đảng viên thuộc Chi bộ Công đoàn-Doanh nghiệp.

Nguồn: thanhphohaiphong.gov.vn