Hội thảo Đạt mục tiêu Net-Zero: Hoa Kỳ – Việt Nam, giảm phát thải carbon trong sản xuất công nghiệp