Hội nghị tập huấn về thu chi và quản lý tài chính, tài sản công đoàn cơ sở

Công đoàn Khu Kinh tế tổ chức Hội nghị tập huấn về một số quy định của nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thu chi và quản lý tài chính, tài sản công đoàn cơ sở cho trên 200 đại biểu là chủ tịch, phó chủ tịch, kế toán các công đoàn cơ sở.

        Lớp tập huấn đã trang bị cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở nắm vững quy định của Nhà nước, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thu, chi và quản lý tài chính tài sản công đoàn cơ sở. Nội dung buổi tập huấn đã làm rõ các các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản của Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động thành phố bao gồm tài chính công đoàn được quy định trong Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành; các quy định, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố về công tác thu, chi, quản lý tài chính tài sản, tại công đoàn cơ sở; chế độ kế toán công đoàn cơ sở…
Tại buổi tập huấn, nhiều câu hỏi hay về tài chính và công tác thu, chi tài chính tại cơ sở được giải đáp thỏa đáng. Buổi tập huấn đã giúp cho cán bộ công đoàn áp dụng công tác tài chính trong thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài chính tài sản, công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028.
Dưới đây là một số hình ảnh của lớp tập huấn: 
Nguồn: Công đoàn thành phố Hải Phòng – congdoanhaiphong.vn