Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức lớp tập huấn kỹ năng thương lượng, ký kết thỏa ước Lao động tập thể cho cán bộ công đoàn cơ sở các đơn vị chưa ký thoả ước lao động tập thể hoặc thoả ước lao động tập thể đã, sắp hết hạn

ng ngày 30/10/2021, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức Khai mạc các lớp tập huấn về kỹ năng thương lượng, ký kết thỏa ước Lao động tập thể cho 150 cán bộ công đoàn cơ sở thuộc 71 đơn vị chưa ký thoả ước lao động tập thể hoặc thoả ước lao động tập thể đã, sắp hết hạn. Các lớp tập huấn được tổ chức trong hai ngày 30 và 31/10/2021.

Quang cảnh Lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, đại diện Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng, Liên đoàn lao động thành phố cung cấp cho học viên những nội dung cơ bản về Bộ Luật lao động năm 2019 và những điều lưu ý trong quá trình thương lượng thoả ước lao động tập thể; quy định của pháp luật về thương lượng tập thể, ký kết thỏa ước lao động tập thể, xây dựng nội dung thương lượng; quy trình thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể…Đồng thời, các học viên cũng chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong triển khai thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể để Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng, Liên đoàn lao động thành phố cùng đưa ra giải pháp tháo gỡ, tiến tới ký kết thoả ước với nội dung có lợi cho người lao động trong thời gian sớm nhất.

Tập huấn kỹ năng đối thoại, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể là hoạt động thường niên nhằm bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới. Với những kiến thức tiếp thu từ lớp tập huấn, cán bộ công đoàn cơ sở có thể chủ động đối thoại, đàm phán thương lượng với người sử dụng lao động, giúp nâng cao hiệu quả, trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân, viên chức và người lao động ở các doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, góp phần phát triển, xây dựng tổ chức công đoàn vững