Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng gặp gỡ, tiếp xúc doanh nghiệp FDI dịp đầu xuân Giáp Thìn 2024