Thêm dự án FDI mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trung Khu đô thị công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng

Ngày 20/7/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư Wong Long Kee Pte. Ltd. (Singapore) để thực hiện “Dự án sản xuất các phụ kiện giày” tại Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, huyện Thủy Nguyên, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

Mục tiêu của dự án là sản xuất, gia công các phụ kiện cho ngành giày với quy mô 1 triệu đôi đế giày bằng nhựa/năm, 1 triệu đôi gót giày bằng nhựa/năm. Tổng vốn đầu tư của dự án là 150 nghìn USD, trong đó vốn góp để thực hiện dự án là 30 nghìn USD. Diện tích đất dự kiến sử dụng là 1.170 m2. Thời hạn hoạt động của dự án là 43 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Theo kế hoạch, dự án sẽ sản xuất chính thức từ tháng 01/2017./.

Thực hiện: Trung tâm Xúc tiến đầu tư