Tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Sáng 12/11, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì Hội nghị bàn giải pháp tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi trên địa bàn thành phố thông qua hoạt động xuất nhập khẩu. Tham dự có lãnh đạo sở, ngành và các đơn vị liên quan.

https://i2.wp.com/thanhphohaiphong.gov.vn/wp-content/uploads/2020/11/20201112_5facd83cc479a.jpg?resize=600%2C296&ssl=1

Quang cảnh Hội nghị

Theo báo cáo của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, thành phố có 1.829 doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu trong tổng số hơn 20.000 doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu tại Hải Phòng (chiếm 9% tổng số doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu tại Hải Phòng), đóng góp số thuế cho thành phố 5.192 tỷ đồng (chiếm 11,28% tổng số thuế của toàn Cục Hải quan thành phố Hải Phòng). Đến ngày 31/10/2020, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng đã thu được 44.698 tỷ đồng, đạt 66,7% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (67.000 tỷ đồng). Khu vực Hải Phòng thu được 39.013 tỷ đồng, đạt 68,3% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (57.100 tỷ đồng).

Kim ngạch xuất nhập khẩu các mặt hàng không thuế chiếm tỷ trọng lớn (79% chủ yếu là loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất) đạt 50.575 triệu USD tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2019. Kim ngạch xuất nhập khẩu các mặt hàng có thuế (chiếm 21% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu) đạt 13.287 triệu USD giảm 13,3% so với cùng kỳ. Riêng khu vực Hải Phòng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 48.792 triệu USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó: kim ngạch xuất nhập khẩu không thuế chiếm tỷ trọng lớn (75% chủ yếu là loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất) đạt 36.780 triệu USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2019. Kim ngạch xuất nhập khẩu có thuế (chiếm 25% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu) đạt 11.922 triệu USD, giảm 11,7% so với cùng kỳ năm 2019.

https://i1.wp.com/thanhphohaiphong.gov.vn/wp-content/uploads/2020/11/20201112_5facd83d5e1cf.jpg?resize=600%2C400&ssl=1

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam phát biểu kết luận tại Hội nghị

Sau khi nghe báo cáo của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng và ý kiến của lãnh đạo sở, ngành tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam khẳng định: Thành phố sẽ tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển trung tâm dịch vụ cảng biển, trung tâm logistic tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu làm thủ tục Hải quan tại Hải Phòng. Phó Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận sự chỉ đạo quyết liệt của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị, đã phấn đấu thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và các tỉnh, thành phố trên cả nước nước đã khởi động nhiều giải pháp thu hút doanh nghiệp về làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa theo Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ đã ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách của thành phố. Để duy trì phát triển nguồn thu tốt hơn nữa, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam yêu cầu Cục Hải quan thành phố, các sở, ngành và đơn vị liên quan tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi, giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. Cục Hải quan thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các sở, ngành, đơn vị tổ chức hội nghị tiếp xúc, gặp gỡ doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đồng thời tuyên truyền vận động doanh nghiệp làm thủ tục Hải quan tại Hải Phòng. Tăng cường công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại, đảm bảo an ninh trật tự.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam giao Sở Tài chính phối hợp với Cục Hải quan thành phố tham mưu đề xuất giảm chi phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của thành phố. Sở Công Thương chủ trì phối hợp với sở, ngành tổ chức họp bàn giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn đẩy mạnh xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu và tìm kiếm thị trường mới; nắm bắt cơ hội các Hiệp định thương mại tự do mang lại để thúc đẩy xuất khẩu.

Nguồn: Haiphong.gov.vn