Khu công nghiệp MP Đình Vũ đón dự án đầu tư mới

Ngày 09/9/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng và dịch vụ Đình Vũ, Công ty cổ phần Logistic Greenlink, Heung-A Shipping Co., Ltd. và các cá nhân nhà đầu thực hiện “Dự án kinh doanh kho bãi và dịch vụ Logistics” tại Khu công nghiệp MP Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

Dự án được thực hiện với mục tiêu và quy mô: dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa với sản lượng khai thác 108.000 TEU container rỗng/năm và 7.200 TEU container hàng/năm. Tổng vốn đầu tư của dự án là 44,6 tỷ đồng, tất cả bằng vốn góp của nhà đầu tư. Diện tích đất dự kiến sử dụng 3 ha, thời gian thực hiện dự án là 20 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Theo kế hoạch, dự án sẽ đi vào hoạt động chính thức từ tháng 9/2016./

Thực hiện: Trung tâm Xúc tiến đầu tư