Giới thiệu một số điểm mới Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế

Chiều ngày 1/12, Tổng cục Thuế đã tổ chức buổi họp báo chuyên đề giới thiệu về một số điểm mới đáng chú ý của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Ông Lưu Đức Huy, Vụ trưởng Vụ Chính sách (Tổng cục Thuế) phân tích về nội dung khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoán. Tại Điểm d Khoản 5 Điều 7 Nghị định số 126 quy định “Tổ chức khai thuế thay và nộp thuế thay cho cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoán; cá nhân là cổ đông hiện hữu nhận thưởng bằng chứng khoán; cá nhân được ghi nhận phần vốn tăng thêm do lợi tức ghi tăng vốn; cá nhân góp vốn bằng bất động sản, phần vốn góp, chứng khoán. Thời điểm khai thuế thay và nộp thuế thay được thực hiện khi cá nhân phát sinh chuyển nhượng chứng khoán cùng loại, chuyển nhượng vốn, rút vốn. Cụ thể, đối với cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoán; cá nhân là cổ đông hiện hữu nhận thưởng bằng chứng khoán thì tổ chức có trách nhiệm khai thuế thay và nộp thuế thay cho cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn khi cá nhân chuyển nhượng chứng khoán cùng loại…”

Lãnh đạo Tổng cục Thuế trao đổi tại họp báo

Như vậy, Nghị định số 126 quy định chỉ thay đổi chủ thể khai, và nộp thuế TNCN (từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn). Nghĩa là thay vì cá nhân tự khai thì quy định tổ chức có trách nhiệm khai thay, nộp thuế thay cho cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoán; cá nhân là cổ đông hiện hữu nhận thưởng bằng chứng khoán, cá nhân được ghi nhận phần vốn tăng thêm do lợi tức ghi tăng vốn.

Giải đáp thêm về vấn đề này, ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế phân tích, mỗi nhà đầu tư khi nhận cổ tức phải nộp 5% cổ tức thu được. Còn trong trường hợp nhà đầu tư mua bán chứng khoán, phát sinh thêm thu nhập từ kinh doanh chứng khoán thì cũng phải nộp thuế, do đó đây là 2 khoản thuế khác nhau, “không nói là thuế trùng thuế”.

“Các DN chia cổ tức bằng cổ phiếu, nhà nước khuyến khích, khi chia cổ tức bằng cổ phiếu thường thì lúc đó chưa phải nộp (5%). Chia ngay cũng chưa thể bán được cổ phiếu, chỉ khi nào giao dịch, bán cổ phiếu thì nhà nước mới thu, Nhà nước giành quyền ưu tiên thu trước 5% trên phần mình bán”, ông Đặng Ngọc Minh nói.

Về trách nhiệm của ngân hàng thương mại (NHTM) trong việc cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng của NNT và khấu trừ nộp thay nghĩa vụ thuế của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử tại Việt Nam, ông Đặng Ngọc Minh cho biết, Luật Quản lý Thuế số 38 (Khoản 2, Khoản 3 Điều 27) có quy định về trách nhiệm của NTHM trong việc cung cấp thông tin về số hiệu tài khoản theo mã số thuế của NNT khi mở tài khoản và khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế phải nộp theo quy định pháp luật về thuế của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử có phát sinh thu nhập từ Việt Nam.

Căn cứ theo quy định tại Luật Quản lý Thuế, Nghị định số 126 (Khoản 2, Khoản 3 Điều 30), “Ngân hàng thương mại có trách nhiệm cung cấp các thông tin về tài khoản thanh toán của NNT mở tại ngân hàng cho cơ quan quản lý thuế …

Ngân hàng khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế phải nộp của nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số với tổ chức, cá nhân ở Việt Nam”.

Điều này liên quan đến cả thu thuế các hoạt động thương mại điện tử hay cả thuế thu nhập cá nhân từ thu được từ quảng cáo từ YouTube, Facebook, Google…

Thực tế, hiện các nguồn thanh toán vào Youtube, Facebook, Google… là các sản phẩm số trên không gian mạng, lãnh đạo Tổng cục Thuế khẳng định, đã có đủ thông tin qua các trung tâm thanh tra, giám sát các giao dịch bất thường quốc tế.

Trường hợp các cá nhân nhận được dòng tiền, thu nhập quảng cáo qua các nền tảng trên từ nước ngoài, trước hết, Tổng cục Thuế sẽ tuyên truyền các cá nhân tự kê tính nộp. Trong trường hợp không thực hiện, cơ quan thuế sẽ mời cá nhân thực hiện nghĩa vụ này.

“Khi có các dòng tiền thanh toán, cơ quan thuế có thẩm quyền yêu cầu các NHTM cung cấp các khoản thanh toán cho tổ chức này tới tổ chức, cá nhân Việt Nam để thực hiện nghĩa vụ thuế. Cơ quan thuế sẽ phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng để triển khai nhiệm vụ thu thuế thu nhập từ các dịch vụ thu quảng cáo này”, ông Đặng Ngọc Minh cho hay.

Về tạm nộp thuế TNDN 3 quý, lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết, Luật Quản lý Thuế số 38 có quy định đối với thuế TNDN, doanh nghiệp thực hiện tạm nộp theo quý và quyết toán thuế theo năm.

Nghị định số 126 sửa đổi quy định về nghĩa vụ tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý, cụ thể tại Điểm b Khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126 quy định: “Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 3 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp người nộp thuế (NNT) nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 3 quý đầu năm thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý III đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.”

Nguồn: baochinhphu.vn