Dự án Yesun Tech Việt Nam tại Khu công nghiệp Tràng Duệ

Ngày 18/5/2017, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư YeSUN Tech Co., Ltd. (Hàn Quốc) để thực hiện “Dự án YeSUN Tech Việt Nam” tại Khu công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

Mục tiêu và quy mô của dự án là sản xuất 11 triệu miếng đệm/năm và 11 triệu băng dính/ năm. Tổng vốn đầu tư của dự án là 3 triệu USD, trong đó vốn góp để thực hiện dự án là 1,5 triệu USD. Diện tích nhà xưởng dự kiến sử dụng là hơn 2.000 m2, thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Theo kế hoạch, dự án sẽ sản xuất chính thức từ tháng 7/2017./.

Thực hiện: Trung tâm Thông tin – tư vấn dịch vụ kỹ thuật công nghiệp và môi trường