Dự án ICD Quảng Bình – Đình Vũ tại KCN Đình Vũ điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư 466 tỷ đồng

Ngày 30/8/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh dự án “ICD Quảng Bình – Đình Vũ” cho nhà đầu tư Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình (nhà đầu tư trong nước), chứng nhận về việc điều chỉnh quy mô, địa điểm, diện tích, tăng vốn đầu tư, vốn góp và tiến độ thực hiện dự án tại Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

Theo đó, tổng vốn đầu tư của dự án được điều chỉnh tăng từ hơn 400 tỷ đồng lên gần 880 tỷ đồng, trong đó vốn góp để thực hiện dự án được điều chỉnh tăng từ hơn 158 tỷ đồng lên hơn 260 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là kinh doanh dịch vụ kho bãi, lưu giữ hàng hóa, bốc xếp hàng hóa, dịch vụ đóng gói, thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu và các dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải đường bộ, đường sắt và đường thủy. Quy mô của dự án là: công suất kho 20.000 tấn với sản lượng 180.000 tấn/năm; bãi chứa container 30.000 TEU/tháng. Diện tích đất dự kiến sử dụng được điều chỉnh tăng từ 100.000 m2 lên gần 185.000 m2. Theo dự kiến, giai đoạn I của dự án sẽ chính thức đi vào vận hành thương mại từ quý III năm 2016 và giai đoạn II của dự án sẽ bắt đầu vận hành thương mại từ quý II năm 2018 ./.

Thực hiện: Trung tâm Xúc tiến đầu tư