Dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Nam Đình Vũ (khu I) được cấp Giấy CNĐKĐT

Ngày 20/10/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty TNHH Xử lý môi trường Nam Việt (nhà đầu tư trong nước) thực hiện “Dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Nam Đình Vũ (Khu 1)” tại Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1), phường Đông Hải 2, quận Hải An, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

Dự án được thực hiện với mục tiêu và quy mô xây dựng hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp với công suất thiết kế 4.500 m3/ngày đêm (được chia làm 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn xây dựng một mô đun có công suất xử lý 1.500 m3/ngày đêm). Tổng vốn đầu tư của dự án là gần 15 tỷ đồng, trong đó vốn góp để thực hiện dự án là 6,8 tỷ đồng. Diện tích đất dự kiến sử dụng 10.000 m2, thời gian thực hiện dự án là 43 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Theo kế hoạch, giai đoạn 1 của dự án sẽ đi vào hoạt động chính thức từ tháng 4/2017, giai đoạn 2 của dự án sẽ đi vào hoạt động chính thức từ tháng 01/2019, giai đoạn 3 của dự án sẽ đi vào hoạt động chính thức từ tháng 02/2022. Dự án được triển khai và đưa vào hoạt động là điều kiện để Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1) thu hút các dự án thứ cấp đầu tư vào khu công nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển kinh tế, xã hội của thành phố Hải Phòng trong thời gian tới./.

Thực hiện: Trung tâm Xúc tiến đầu tư