Đoàn TNCS HCM Khu kinh tế Hải Phòng và Đoàn TNCS HCM bệnh viện bưu điện (Hà Nội) ký giao ước kết nghĩa, hợp tác

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2015, nhằm đẩy mạnh việc phối hợp công tác trên mọi mặt góp phần hỗ trợ, thúc đẩy hiệu quả trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên, phù hợp với định hướng phát triển trong công tác Thanh niên, ngày 03/10/2015, được sự nhất trí của Đảng ủy, lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và Đảng ủy, lãnh đạo Bệnh viện Bưu điện (Hà Nội), Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khu kinh tế Hải Phòng đã tổ chức chương trình giao lưu và ký kết bản ghi nhớ giao ước kết nghĩa giữa Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khu kinh tế Hải Phòng và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bệnh viện Bưu điện (Hà Nội). Tham dự chương trình có ông Nguyễn Công Thành – Bí thư Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng, ông Lê Ngọc Thương – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Bưu điện, ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Bệnh viện Bưu điện, ông Đào Phú Dương – Phó Bí thư Thành đoàn Hải Phòng, ông Phạm Minh Đức – Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khu kinh tế Hải Phòng cùng toàn thể các đoàn viên thanh niên của hai đơn vị.

 

Nghi lễ ký kết giao ước kết nghĩa giữa Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khu kinh tế Hải Phòng và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bệnh viện Bưu điện (Hà Nội)

Nội dung giao ước kết nghĩa giữa Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khu kinh tế Hải Phòng và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bệnh viện Bưu điện (Hà Nội) bao gồm xây dựng tạo sự đoàn kết gắn bó giữa hai đơn vị, giao lưu trao đổi, học tập kinh nghiệm để tổ chức các hoạt động phong trào Đoàn ở hai đơn vị; thường xuyên trao đổi thông tin về các hoạt động của đơn vị mình để cả hai cùng nắm bắt, từ đó có điều kiện, phương án giúp đỡ nhau trong mọi hoạt động; định kỳ hai đơn vị có tham mưu với cấp ủy để báo cáo về hoạt động kết nghĩa, qua đó cấp ủy kịp thời nắm bắt thông tin và có hướng chỉ đạo; tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, giao lưu giữa hai đơn vị; phối hợp cùng nhau thăm viếng, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình neo đơn gặp khó khăn vào ngày lễ, tết. Đoàn thanh niên Khu kinh tế Hải Phòng và Đoàn thanh niên Bệnh viện Bưu điện phấn đấu cùng nhau thi đua xây dựng tổ chức Đoàn tại đơn vị đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”.

Chương trình giao lưu và ký kết ghi nhớ giao ước kết nghĩa giữa Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khu kinh tế Hải Phòng và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bệnh viện Bưu điện (Hà Nội) là tiền đề cho tinh thần đoàn kết gắn bó giữa hai tổ chức Đoàn và cũng là dịp để đoàn viên hai bên có thể giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm về công tác Đoàn./.

Một số hình ảnh của Chương trình giao lưu và ký kết ghi nhớ giao ước kết nghĩa giữa hai Đoàn Thanh niên

 

 

Thực hiện: Trung tâm Thông tin – tư vấn dịch vụ kỹ thuật công nghiệp và môi trường