Điều chỉnh tăng vốn đầu tư 5,5 triệu USD cho dự án trong Khu công nghiệp Nomura – Hải Phòng

Ngày 16/5/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh “Dự án Chế tạo máy” cho nhà đầu tư Citizen Machinery Co., Ltd. (Nhật Bản), chứng nhận về việc điều chỉnh mục tiêu, quy mô, tăng tổng vốn đầu tư, vốn góp và tiến độ thực hiện dự án tại Khu công nghiệp Nomura – Hải Phòng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

Theo đó, tổng vốn đầu tư của dự án được điều chỉnh tăng từ 13 triệu USD lên 18,5 triệu USD, trong đó vốn góp để thực hiện dự án tăng từ 5,5 triệu USD lên 11 triệu USD. Mục tiêu và quy mô của dự án là sản xuất để xuất khẩu toàn bộ (100%) sản phẩm bao gồm: các sản phẩm đúc kim loại với sản lượng 4.800 tấn/năm; máy gia công kim loại tự động CNC với sản lượng 240 chiếc/năm; các chi tiết, bộ phận của máy gia công kim loại tự động CNC với sản lượng 2.000 bộ/năm; sửa chữa máy gia công kim loại tự động CNC với sản lượng 72 chiếc/năm; sản xuất và lắp ráp các chi tiết, bộ phận cho sản phẩm của tập đoàn Citizen với sản lượng 2.000 bộ/năm; sản xuất và sửa chữa các loại khuôn mẫu đúc bằng gỗ, nhôm, nhựa và các vật liệu khác với sản lượng 120 chiếc/năm. Diện tích đất sử dụng là hơn 29.000 m2.

Phần dự án sản xuất các sản phẩm đúc kim loại; máy gia công kim loại tự động CNC; các chi tiết, bộ phận của máy gia công kim loại tự động CNC; sửa chữa máy gia công kim loại tự động CNC; sản xuất và lắp ráp các chi tiết, bộ phận cho sản phẩm của tập đoàn Citizen đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 7/2006. Phần dự án sản xuất và sửa chữa các loại khuôn mẫu đúc bằng gỗ, nhôm, nhựa và các vật liệu khác đã đi vào hoạt động chính thức từ năm 2010. Tổ chức kinh tế thực hiện dự án là Công ty TNHH Chế tạo máy Citizen Việt Nam./.

Thực hiện: Trung tâm Xúc tiến đầu tư