Điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư cho dự án trong Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng

Ngày 23/9/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho “Dự án sản xuất bao bì, vật liệu đóng gói của Wako & Ueno Hải Phòng” của nhà đầu tư Công ty TNHH Wako & Ueno Hải Phòng, chứng nhận về việc điều chỉnh thông tin nhà đầu tư, tăng tổng vốn đầu tư từ 500.000 USD lên 5 triệu USD, trong đó vốn góp để thực hiện dự án tăng từ 500.000 USD lên 800.000 USD để thực hiện dự án tại Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, huyện Thủy Nguyên, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

Dự án được thực hiện với mục tiêu và quy mô: sản xuất bao bì với sản lượng dưới 1.000 tấn/năm và gia công vật liệu đóng gói bằng gỗ, giấy và bìa, plastic, kim loại với doanh thu dự kiến 50.000 USD/năm. Diện tích nhà xưởng, văn phòng sử dụng là hơn 3.000 m2. Theo kế hoạch, dự án sẽ sản xuất chính thức từ tháng 2/2017./.

Thực hiện: Trung tâm Xúc tiến đầu tư