Công ty TNHH MVG Đình Vũ khai trương kho hàng hóa chất số 1

Lãnh đạo các sở, ngành, nhà đầu tư và đối tác cắt băng khánh thành đưa hệ thống nhà kho hóa chất của Công ty MVG tại Khu công nghiệp Đình Vũ vào hoạt động.

(HPĐT)- Sáng 30-10, tại Khu Công nghiệp Đình Vũ, Công ty TNHH MVG Đình Vũ khai trương kho hàng hóa chất số 1.

Công nhân đóng gói hàng hóa chất tại kho của Công ty MVG.

Công ty TNHH MVG Đình Vũ là công ty liên doanh được thành lập năm 2014 bởi tập đoàn Nhật Bản Mitsui O.S.K. Lines và các đối tác Việt Nam gồm: Công ty CP đầu tư và dịch vụ cảng biển Việt Nam, Công ty CP xây dựng công trình giao thông và cơ giới, Công ty CP Liên Kết Vàng. Từ khi thành lập, MVG cung cấp dịch vụ tập trung vào mảng kinh doanh bãi container rỗng. Để đáp ứng nhu cầu phát triển của dịch vụ logistics hóa chất tại Việt Nam, MVG tiến hành xây dựng kho hàng hóa chất tại Khu Công nghiệp Đình Vũ từ tháng 5- 2020 và hoàn thiện vào tháng 10- 2020.

Kho hóa chất của Công ty MVG trong ngày đưa vào hoạt động.

Kho hàng có diện tích 5400 m2, cung cấp các dịch vụ lưu trữ, khai thác hàng hóa chất và các mặt hàng DG khác, bảo đảm các quy định về phòng cháy chữa cháy cũng như ứng phó sự cố hóa chất…

Nguồn: baohaiphong.com.vn