Công ty TNHH KANSAI FELT (Việt Nam) tăng vốn đầu tư

Ngày 19/5/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho dự án “Nhà máy sản xuất các linh kiện của ổ đĩa cho ô tô, máy tính và các thiết bị, linh kiện khác trong thiết bị điện” cho nhà đầu tư Công ty cổ phần Kansai Felt Fabric (Nhật Bản), chứng nhận về việc điều chỉnh tăng vốn đầu tư từ 5 triệu USD lên 7 triệu USD để thực hiện dự án tại Khu công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Hải Phòng.

Mục tiêu của dự án là sản xuất các linh kiện của ổ đĩa cho ô tô, máy tính và các thiết bị, linh kiện khác trong thiết bị điện; với quy mô 319,4 triệu chiếc/năm và doanh thu 10 triệu USD/năm. Diện tích nhà xưởng sử dụng là hơn 7.000 m2, thời gian thực hiện dự án là 50 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Dự án đã đi vào hoạt động sản xuất chính thức từ tháng 8/2014. Tổ chức kinh tế thực hiện dự án là Công ty TNHH Kansai Felt (Việt Nam)./.

Thực hiện: Trung tâm Xúc tiến đầu tư