Chương trình ngày hội hiến máu tình nguyện tại Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng lần thứ nhất năm 2019

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019, ngày 12/7/2019  Đoàn thanh niên Khu kinh tế Hải Phòng và Ban chỉ đạo Hiến máu tình nguyện Thành phố  phối hợp cùng công ty TNHH LG Display Việt Nam  tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện. Chương trình đã thu hút 250 cán bộ, công nhân viên và người lao động là đoàn viên trong công ty TNHH LG Display tham gia hưởng ứng.

Tại Chương trình, đoàn cán bộ của Trung tâm huyết học – bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp tổ chức tiếp nhận đăng kí, kiểm tra, tư vấn sức khỏe cho các đoàn viên tham gia hiến máu. Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng, ý nghĩa nhân văn của của việc hiến máu cứu người cùng với thông điệp “Giọt máu cho đi – cuộc đời ở lại” đại diện Đoàn thanh niên Khu kinh tế hải Phòng cùng đoàn viên là cán bộ công nhân viên và người lao động trong công ty cũng hưởng ứng tham gia hiến máu.

Đoàn thanh niên Khu kinh tế tích cực tham gia hiến máu

Đại diện các đơn vị tham gia đã  đi hỏi thăm, tặng hoa và động viên người hiến máu. Hoạt động hiến máu năm nay là sự tiếp nối thành công của Ngày hội hiến máu các năm trước. Chương trình hiến máu nhân đạo vì cộng đồng là hoạt động thiết thực, thể hiện nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, công nhân viên và người lao động trong công ty với cộng đồng. Kết thúc chương trình đã có 257 đơn vị máu được tiếp nhận./

Đại diện Đoàn thanh niên khu kinh tế đi thăm, tặng hoa động viên người hiến máu

Thực hiện: AT – Trung tâm thông tin, dịch vụ kỹ thuật công nghiệp và môi trường