Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho dự án FDI trong Khu công nghiệp Tràng Duệ

Ngày 28/6/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho dự án “Sản xuất linh kiện điện, điện tử, cơ khí và khuôn của Comet Vina” của nhà đầu tư Comet Network Co., Ltd. (Hàn Quốc), chứng nhận về việc điều chỉnh tăng vốn đầu tư từ 16 triệu USD lên 24 triệu USD để thực hiện dự án tại Khu công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

Dự án được thực hiện với mục tiêu sản xuất linh kiện, chi tiết sử dụng trong ngành công nghiệp điện, điện tử, cơ khí và khuôn. Quy mô của dự án là: 2,5 triệu linh kiện máy giặt/năm; 500 nghìn linh kiện máy điều hòa/năm; 30 triệu linh kiện ô tô/năm; 560 nghìn linh kiện ti vi/năm; hơn 5 triệu linh kiện máy hút bụi/năm và 50 bộ khuôn/năm. Diện tích đất sử dụng là gần 41.000 m2. Phần dự án sản xuất tại Tòa nhà Supply Dong đã đi vào hoạt động chính thức từ tháng 7/2014. Theo kế hoạch, phần dự án tại Lô K5 sẽ sản xuất chính thức từ tháng 9/2016. Tổ chức kinh tế thực hiện dự án là Công ty TNHH Comet Việt Nam./.

Thực hiện: Trung tâm Xúc tiến đầu tư