Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư gần 70 triệu USD cho dự án trong KCN Nomura – Hải Phòng

Ngày 26/8/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho “Dự án sản xuất phụ tùng ô tô” của nhà đầu tư Toyoda Gosei Co., Ltd. và Toyoda Tsusho Corporation (Nhật Bản), chứng nhận về việc điều chỉnh người đại diện theo pháp luật nhà đầu tư, tăng quy mô và tăng vốn đầu tư từ gần 75 triệu USD lên 140 triệu USD để thực hiện dự án tại Khu công nghiệp Nomura – Hải Phòng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

Dự án được thực hiện với mục tiêu sản xuất để xuất khẩu toàn bộ (100%) sản phẩm phụ tùng và linh kiện ô tô, sản phẩm chính là các loại linh kiện túi khí và túi khí bảo vệ an toàn cho lái xe và hành khách trong xe ô tô, các loại tay lái ô tô bọc da và nhựa polyurethane. Quy mô của dự án là: 25 triệu các loại linh kiện túi khí và túi khí bảo vệ an toàn cho lái xe và hành khách trong xe ô tô/năm; 3 triệu các loại tay lái ô tô bọc da/năm và 450 nghìn các loại tay lái ô tô bọc nhựa polyurethane/năm. Diện tích đất sử dụng là hơn 135.000 m2. Dự án đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10/2005. Tổ chức kinh tế thực hiện dự án là Công ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng./.

Thực hiện: Trung tâm Xúc tiến đầu tư