Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư cho dự án FDI trong Khu công nghiệp Đồ Sơn – Hải Phòng

Ngày 28/3/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh dự án “Sản xuất bộ dụng cụ ăn bằng nhựa” cho nhà đầu tư China Faith Asia Pacific Investments Limited (Hồng Kông), chứng nhận về việc điều chỉnh mục tiêu, quy mô, tăng tổng vốn đầu tư và tiến độ thực hiện dự án tại Khu công nghiệp Đồ Sơn – Hải Phòng, thành phố Hải Phòng.

Theo đó, tổng vốn đầu tư của dự án được điều chỉnh tăng từ hơn 7 triệu USD lên gần 9 triệu USD. Dự án được thực hiện với mục tiêu sản xuất, gia công để xuất khẩu toàn bộ sản phẩm là các bộ dụng cụ ăn bằng nhựa; gói giấy ăn phục vụ hành khách trên máy bay; đồ nhựa dùng để đóng gói, chứa đựng hàng và các loại bán thành phẩm nhựa. Quy mô của dự án trong năm sản xuất ổn định là: 7.200 tấn dụng cụ ăn/năm; 10.000 tấn đồ nhựa dùng đề đóng gói/năm; 10.000 tấn bán thành phẩm nhựa/năm. Phần dự án sản xuất bộ dụng cụ ăn bằng nhựa đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 5/2014. Theo dự kiến, phần dự án sản xuất sản phẩm nhựa dùng đề đóng gói và bán thành phẩm nhựa sẽ đi vào hoạt động từ tháng 5/2016./.

Thực hiện: Trung tâm Xúc tiến đầu tư