Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư cho 02 dự án FDI

Ngày 11/5/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 02 dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại Khu công nghiệp Tràng Duệ và Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, thành phố Hải Phòng.

Theo đó, nhà đầu tư Comet Network Co., Ltd. (Hàn Quốc) đã điều chỉnh quy mô, địa điểm, vốn đầu tư, vốn góp và tiến độ thực hiện dự án “Sản xuất linh kiện điện, điện tử, cơ khí và khuôn của Comet Vina” tại Khu công nghiệp Tràng Duệ. Tổng vốn đầu tư của dự án được điều chỉnh tăng từ 13 triệu USD lên 16 triệu USD, trong đó vốn góp để thực hiện dự án tăng từ 3 triệu USD lên 6 triệu USD. Dự án được thực hiện với mục tiêu sản xuất linh kiện, chi tiết sử dụng trong ngành công nghiệp điện, điện tử, cơ khí và khuôn. Quy mô của dự án là: 2,5 triệu linh kiện máy giặt/năm; 500 nghìn linh kiện máy điều hòa/năm; 30 triệu linh kiện ô tô/năm; 560 nghìn linh kiện ti vi/năm; hơn 5 triệu linh kiện máy hút bụi/năm và 50 bộ khuôn/năm. Diện tích đất sử dụng được điều chỉnh tăng từ gần 8.000 m2 lên gần 41.000 m2. Phần dự án sản xuất tại Tòa nhà Supply Dong đã đi vào hoạt động chính thức từ tháng 7/2014. Theo kế hoạch, phần dự án tại Lô K5 sẽ sản xuất chính thức từ tháng 9/2016. Tổ chức kinh tế thực hiện dự án là Công ty TNHH Comet Việt Nam.

Đối với dự án “Sản xuất linh kiện nhựa cho các sản phẩm điện tử” tại Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, nhà đầu tư Juraron Industries Inc. (Nhật Bản) đã điều chỉnh tăng vốn đầu tư từ 6,7 triệu USD lên 7,5 triệu USD và vốn góp thực hiện dự án tăng từ 1,2 triệu USD lên 2 triệu USD. Diện tích đất sử dụng là hơn 12.000 m2. Mục tiêu của dự án là sản xuất linh kiện nhựa cho các sản phẩm điện tử để xuất khẩu. Quy mô của dự án là: hơn 89 triệu chiếc bánh răng máy in/năm, gần 60 triệu chiếc ròng rọc máy in/năm. Theo dự kiến, dự án sẽ sản xuất chính thức từ tháng 9/2016. Tổ chức kinh tế thực hiện dự án là Công ty TNHH Juraron Industries Hải Phòng./.

Thực hiện: Trung tâm Xúc tiến đầu tư