02 dự án FDI được Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư

Ngày 04/02/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 02 dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng và Khu công nghiệp Đình Vũ, thành phố Hải Phòng.

Đối với dự án “Regina Miracle International Việt Nam” tại Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, nhà đầu tư Regina Miracle International (Vietnam) Limited (Hong Kong) đã điều chỉnh quy mô, địa điểm, tiến độ, tăng vốn đầu tư từ 150 triệu USD lên 235 triệu USD và vốn góp thực hiện dự án tăng từ 100 triệu USD lên 200 triệu USD. Diện tích đất thực hiện dự án tăng từ 15,3 ha lên thành 23,8 ha. Mục tiêu của dự án là sản xuất các loại áo lót, quần lót nữ, giày và quần áo thể thao. Quy mô của dự án cho năm sản xuất ổn định ước tính là 35 triệu chiếc áo lót nữ/năm, 10 triệu chiếc quần lót nữ/năm, 02 triệu đôi giày/năm, 15 triệu chiếc quần áo thể thao/năm. Nhà máy sản xuất áo lót, quần lót nữ và quần áo thể thao tại lô đất P1-SP1F đã đi vào sản xuất chính thức từ tháng 01/2016. Theo kế hoạch, nhà máy sản xuất quần áo thể thao tại lô đất P1-SP1A và nhà máy sản xuất áo lót và quần lót nữ tại lô đất P1-SP1E sẽ đi vào sản xuất chính thức từ tháng 4/2016 ; nhà máy sản xuất áo lót, quần lót nữ, quần áo thể thao và giày tại lô đất IN2-10A, IN2-10B, IN2-8*A sẽ đi vào sản xuất chính thức từ tháng 9/2016; nhà máy sản xuất áo lót, quần lót nữ, quần áo thể thao và giày tại lô đất IN3-2*A2, IN3-2*A3 và IN3-2*A4 sẽ đi vào sản xuất chính thức từ tháng 12/2017.

Tiếp theo là nhà đầu tư Công ty TNHH Vitop Chemicals đã điều chỉnh quy mô, tăng tổng vốn đầu tư và tiến độ thực hiện dự án “Kho trung chuyển Methanol và Formalin” tại Khu công nghiệp Đình Vũ. Tổng vốn đầu tư của dự án được điều chỉnh tăng từ 05 triệu USD lên 07 triệu USD. Dự án được thực hiện với mục tiêu và quy mô: đầu tư xây dựng kho trung chuyển Methanol và Formalin với khối lượng trung chuyển dự tính 150.000 tấn/năm; gồm 06 (sáu) bồn chứa, trong đó: 02 (hai) bồn chứa với dung tích mỗi bồn là 500 m3, 04 (bốn) bồn chứa với dung tích mỗi bồn là 2.000 m3; tổng sức chứa là 9.000 m3. Diện tích đất dự kiến sử dụng là 10.000 m2. Theo kế hoạch, dự án sẽ đi vào hoạt động chính thức từ tháng 6/2017./.

Thực hiện: Trung tâm Xúc tiến đầu tư