TP. Hải Phòng cùng với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và KCCI tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư Hải Phòng – Hàn Quốc năm 2024.