Phối hợp bảo vệ quyền và lợi ích cho công nhân, người lao động trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế

Sáng 2/2, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Ban Dân vận Thành ủy,,Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân Hải Phòng trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. 

Các đồng chí: Lê Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng; Lê Trí Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Nguyễn Anh Tuân, Ủy viên Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố đồng chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân Hải Phòng trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế giai đoạn 2021 – 2025 và Kế hoạch phối hợp năm 2023 đã được 3 cơ quan nghiêm túc triển khai thực hiện; có sự phối hợp hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các hoạt động. Công tác phối hợp nắm tình hình về đời sống, việc làm, tiền lương, thu nhập, quan hệ lao động, điều kiện làm việc, phúc lợi của người lao động và tình hình sản xuất của doanh nghiệp trong Khu công nghiệp được thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Công tác tuyên truyền đạt nhiều kết quả tích cực, có sự đổi mới, thiết thực về nội dung, linh hoạt, phù hợp về hình thức.

Đồng chí Lê Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế phát biểu tại Hội nghị.

Công tác phát triển đảng, thành lập mới công đoàn cơ sở theo tinh thần Nghị quyết số 28- NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy đạt chỉ tiêu đề ra. Các phong trào thi đua trong công nhân lao động được triển khai hiệu quả; có nhiều mô hình “Dân vận khéo” góp phần thiết thực chăm lo đời sống cho công nhân lao động. Việc phối hợp tham mưu tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Thường trực Thành ủy với công nhân, viên chức lao động, tham mưu về nhà ở xã hội đạt kết quả tích cực. Hoàn thành 19/20 nội dung phối hợp tại Kế hoạch số 02-KH/BDVTU-BQLKKT-LĐLĐTP, ngày 04/01/2023.

Đồng chí Lê Trí Vũ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, 3 cơ quan đã thảo luận về những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024, trong đó, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, tăng cường nắm tình hình công nhân lao động trong các Khu công nghiệp, Khu kinh tế; tiếp tục tuyên truyền về những chính sách ưu việt của thành phố cho người lao động như: Hỗ trợ học phí cho con em người lao động; hỗ trợ thông tin về nhà ở xã hội cho người lao động; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở công nhân tại các Khu công nghiệp đã được phê duyệt; tiếp tục phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện các chương trình biểu diễn nghệ thuật nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động. Tập trung tuyên truyền và định hướng tới chủ doanh nghiệp quan tâm hơn nữa tới quyền và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp tạo sự đồng thuận, ủng hộ của chủ doanh nghiệp đối với các chủ trương của thành phố chăm lo đời sống, việc làm, nhà ở cho công nhân lao động.

Cùng với đó, phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các vấn đề phát sinh trong thực tiễn, nhất là liên quan đến việc thực thi các chính sách, chế độ quyền lợi cho người lao động và hoạt động công đoàn; phối hợp làm tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên; thành lập tổ chức Đoàn, Hội và kết nạp đoàn viên, hội viên. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong doanh nghiệp. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, phát huy vai trò đoàn viên ưu tú, có triển vọng; chuẩn bị tốt nguồn cán bộ công đoàn giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp…