Phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp FDI tại khu công nghiệp: Nỗ lực xây dựng, củng cố để khẳng định vai trò (kỳ 2)

Kỳ 2:

Chủ động, linh hoạt, gắn với thực tiễn

Những kết quả rõ nét về phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong doanh nghiệp FDI có được từ sự quan tâm, tập trung lãnh đạo của Thành ủy, cùng những chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Khu Kinh tế Hải Phòng, với các giải pháp đột phá, tạo nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Văn phòng Đảng ủy Đảng bộ Khu công nghiệp Nhật Bản- Hải Phòng. Ảnh: Lê Hiệp

Nâng cấp Đảng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo

Tháng 8-2021, tại cuộc làm việc của đồng chí Bí thư Thành ủy với Đảng ủy, lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế, một trong những đề xuất được nêu là nâng cấp Đảng bộ Khu Kinh tế Hải Phòng thành Đảng bộ cấp trên trực tiếp. Đề xuất này nhận được sự đồng tình, nhất trí cao của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy trước những yêu cầu phát triển mạnh mẽ của thành phố.

Sau 5 tháng đề xuất, tháng 1-2022, Đảng bộ Khu Kinh tế Hải Phòng chính thức được nâng cấp, trở thành Đảng bộ cấp trên, trực thuộc Thành ủy. Nhận được sự chỉ đạo sát sao, trực tiếp của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khu Kinh tế Hải Phòng cũng quyết định thành lập, nâng cấp các đảng bộ trực thuộc theo quy định, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo.

Bí thư Đảng ủy Khu Kinh tế Hải Phòng Đào Phú Thùy Dương cho biết, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khu triển khai 3 giải pháp đột phá trong thực hiện nhiệm vụ phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong doanh nghiệp FDI tại các KCN, KKT. Trước hết, công tác tuyên truyền, vận động giữ vai trò quan trọng, bằng nhiều hình thức trực tiếp hoặc qua báo chí, phương tiện truyền thông, qua các hội nghị xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư của Ban Quản lý Khu Kinh tế. Thứ hai, Đảng ủy luôn quan tâm nâng cao trình độ, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cấp ủy, để cán bộ các cấp ủy thực sự hòa mình vào phong trào của các tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp, của quần chúng lao động, từ đó giác ngộ lý tưởng, định hướng cho người lao động rèn luyện, phấn đấu vào Đảng. Thứ ba, phân công trách nhiệm các thành viên trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khu Kinh tế trực tiếp tham gia tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp thành lập tổ chức Đảng; hướng dẫn, dự sinh hoạt chi bộ tại các doanh nghiệp.

Với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt, công tác phát triển tổ chức Đảng, đảng viên của Đảng bộ Khu Kinh tế Hải Phòng chuyển biến rõ rệt. Cụ thể, năm 2022, thực hiện Nghị quyết 28 của Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng bộ Khu Kinh tế thành lập thêm 9 tổ chức Đảng, hoàn thành vượt mức 128,6% chỉ tiêu được Thành ủy giao; kết nạp 88 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 204% so với năm 2021, bằng 187% so với chỉ tiêu Thành ủy giao. 6 tháng năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khu Kinh tế Hải Phòng xem xét và ra quyết định thành lập 7 tổ chức Đảng; kết nạp 105 quần chúng ưu tú, đạt 283% so với cùng kỳ 2022, hoàn thành 178% chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ Khu Kinh tế Hải Phòng nhiệm kỳ 2020- 2025. Khoảng 93% số đảng viên được kết nạp là người lao động trong doanh nghiệp tại các KCN. Số lượng đảng viên mới được kết nạp Đảng giữ chức vụ lãnh đạo quản lý và có trình độ cao đẳng và đại học chiếm tỷ lệ tương đối cao, trình độ chuyên môn ngày càng được nâng lên.

Nhiều mô hình sáng tạo, linh hoạt

Từ quyết tâm cao, các giải pháp cụ thể, linh hoạt của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khu Kinh tế Hải Phòng, đã hình thành nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, sát với thực tế trong công tác phát triển Đảng.

Trong đó, Chi bộ Công đoàn – Doanh nghiệp Khu Kinh tế thuộc Đảng bộ Khu Kinh tế Hải Phòng được xem là mô hình chi bộ “bà đỡ”, có nhiệm vụ phát triển đảng viên tại doanh nghiệp FDI chưa có tổ chức cơ sở Đảng; từ đó đề xuất thành lập tổ chức Đảng khi đủ điều kiện. Đồng chí Nguyễn Hồng Quang, Phó chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng, Bí thư Chi bộ Công đoàn – Doanh nghiệp, trực thuộc Đảng bộ Khu thông tin, khi mới thành lập, chi bộ có 6 đảng viên, trong đó 2 đảng viên là cán bộ công đoàn Khu Kinh tế, 4 đảng viên ở doanh nghiệp. Hiện nay, Chi bộ có 85 đảng viên, trong đó 78 đảng viên tại doanh nghiệp, thực sự là “cái nôi” phát triển đảng viên trong doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng. Riêng 7 tháng năm 2023, Chi bộ kết nạp 34 đảng viên; dự kiến những tháng cuối năm kết nạp thêm khoảng 20 đảng viên. Từ việc phát triển đảng viên hạt nhân này, tạo cơ sở để Chi bộ đề xuất Đảng ủy Khu Kinh tế Hải Phòng quyết định thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp FDI khi đủ điều kiện. 6/7 chi bộ Đảng được thành lập kể từ đầu năm 2023 của Đảng bộ Khu kinh tế là từ đề xuất của Chi bộ Công đoàn – Doanh nghiệp Khu Kinh tế.

Như trường hợp chị Hà Thị Hồng Nhung, Bí thư Chi bộ Công ty TNHH Horn Việt Nam, được sự hướng dẫn, giúp đỡ của Chi bộ Công đoàn – Doanh nghiệp, tháng 3-2022, chị được kết nạp, trở thành đảng viên. Từ đó, chị “truyền lửa”, giác ngộ, giúp đỡ nhiều đồng nghiệp khác trong công ty cùng rèn luyện, phấn đấu, tự nguyện xin vào Đảng. Đây là cơ sở quan trọng dẫn đến việc thành lập Chi bộ công ty. Cũng theo Bí thư Chi bộ Công đoàn – Doanh nghiệp Nguyễn Hồng Quang, dự kiến những tháng cuối năm 2023, chi bộ tiếp tục đề xuất thành lập từ 1-2 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp FDI.

Đảng ủy Khu Kinh tế cũng định hướng phát hiện, bồi dưỡng kết nạp đảng viên với những đoàn viên công đoàn ưu tú, nhất là trong đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở. Trên thực tế, Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng hiện là một trong những công đoàn cấp trên có các phong trào thi đua mạnh nhất thành phố, nhất là phong trào thi đua lao động giỏi- lao động sáng tạo, hằng năm người lao động có từ 25-30 nghìn sáng kiến, cải tiến trong doanh nghiệp. Những đoàn viên công đoàn có thành tích nổi bật trong phong trào thi đua, có sáng kiến, cải tiến, được tặng Bằng lao động sáng tạo, đóng góp cụ thể cho doanh nghiệp chính là nguồn quần chúng ưu tú để các chi bộ phát hiện, bồi dưỡng và kết nạp vào Đảng. Từ sự chỉ đạo của Đảng ủy, Công đoàn Khu Kinh tế giao chỉ tiêu cho các công đoàn cơ sở, mỗi đơn vị trong 1 năm giới thiệu ít nhất 3 quần chúng ưu tú, trong đó ưu tiên cán bộ công đoàn. Khi cán bộ công đoàn cơ sở đồng thời là đảng viên sẽ thúc đẩy hoạt động tổ chức Đảng, đoàn thể đạt hiệu quả cao hơn. Đây cũng là mục tiêu được Đảng ủy Khu Kinh tế đặt ra nhằm nâng cao vai trò tổ chức Đảng trong doanh nghiệp FDI, vừa chỉ đạo, vừa triển khai đẩy mạnh hoạt động công đoàn cơ sở theo hướng thiết thực, hiệu quả, xây dựng quan hệ lao động hài hòa. Với cách làm như vậy, 7 tháng năm 2023, các tổ chức công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Khu Kinh tế giới thiệu hơn 300 quần chúng ưu tú tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, vượt xa chỉ tiêu Liên đoàn Lao động thành phố giao. Để đáp ứng “tốc độ” phát triển đảng viên, tổ chức Đảng trong doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp FDI, Đảng ủy Khu Kinh tế Hải Phòng triển khai mô hình cộng tác viên, để hỗ trợ cơ quan Đảng ủy, các cấp ủy cơ sở về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng.

Hay Đảng bộ KCN Nhật Bản – Hải Phòng là đảng bộ KCN đầu tiên có trụ sở Văn phòng Đảng ủy đặt tại khu công nghiệp. Đồng chí Vũ Quang Hưng, Bí thư Đảng ủy KCN, Phó tổng giám đốc thứ nhất Công ty phát triển KCN Nhật Bản – Hải Phòng cho biết, đảng bộ hiện có 23 chi bộ với 241 đảng viên. Việc có trụ sở Văn phòng Đảng ủy đặt tại “địa bàn hoạt động” tạo thuận lợi trong lãnh đạo, chỉ đạo, công tác đảng vụ, sinh hoạt của các tổ chức Đảng cơ sở trong đảng bộ, giúp giảm thời gian, khoảng cách đi lại cho các đảng viên. Việc tổ chức các sự kiện, kết nạp đảng viên tại trụ sở Văn phòng Đảng ủy cũng thuận tiện, trang trọng hơn. Không những vậy, trụ sở Văn phòng Đảng ủy ngay trong KCN khẳng định vị thế, xây dựng hình ảnh, sự tin tưởng với các nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp./.

Nguồn: baohaiphong.com.vn