Phát triển mạnh khu công nghiệp, khu kinh tế

Thành lập mới các khu công nghiệp, cụm công nghiệp được xác định là đòn bẩy quan trọng để thành phố thu hút đầu tư và phát triển.

Trong ảnh: Khu công nghiệp Nam cầu Kiền nhìn từ trên cao.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16 nêu rõ: Đến năm 2025, thành phố Hải Phòng cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH-HĐH); trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp (KKT, KCN, CCN) tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ của toàn hệ thống chính trị. Trong đó, công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thiện thủ tục, hồ sơ triển khai các KCN, CCN mới được coi là ưu tiên hàng đầu.

Động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội thành phố phát triển mạnh mẽ

Đồng chí Lê Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng khẳng định, các KCN, KKT trong nửa nhiệm kỳ qua góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu, nộp ngân sách của thành phố. Cụ thể: Tỷ trọng công nghiệp-xây dựng và dịch vụ trong GRDP của thành phố tăng từ 89,39% năm 2020 lên tới 90,66% năm 2022. Chỉ số sản xuất công nghiệp giai đoạn 2021-2022 tăng 16,26%/năm; 9 tháng năm 2023 tăng 12,47%. Đáng chú ý, tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đến năm 2022 đạt gần 45%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội 16 đề ra đến năm 2025. Tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong công nghiệp chế biến chế tạo đến năm 2022 đạt 53,39%, cũng vượt chỉ tiêu nghị quyết. Các doanh nghiệp trong KCN chiếm tỷ trọng hơn 95% kim ngạch xuất khẩu của thành phố, đứng thứ 5 cả nước, thứ 2 vùng đồng bằng sông Hồng…

Nhận thấy sự quan trọng của các KCN, CCN, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thành phố đặc biệt chú trọng phát triển các KCN, CCN. Điển hình có thêm 2 KCN được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư là KCN và khu phi thuế quan Xuân Cầu có tổng vốn đầu tư 11.000 tỷ đồng trên diện tích 752 ha tại khu vực Lạch Huyện; KCN Tiên Thanh có diện tích hơn 400 ha tại huyện Tiên Lãng. Hiện thành phố có 14 KCN đang hoạt động với diện tích hơn 6.000 ha và 13 CCN với diện tích hơn 500 ha. Quy mô, chất lượng các dự án đầu tư trong các KCN, CCN ngày càng tăng cao, chuyển mạnh từ đầu tư chiều rộng sang chiều sâu, tập trung thu hút các lĩnh vực sản xuất công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường và giảm dần các dự án thâm dụng lao động.

Đáng mừng, các KCN, CCN mới nằm trong tiến trình xây dựng của Hải Phòng trong nhiệm kỳ này cơ bản đều theo đúng lộ trình cụ thể. Hiện nay Hải Phòng có 4 KCN đang nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư là KCN Nam Tràng Cát (200,3 ha); KCN Thủy Nguyên (319,6 ha); KCN Tràng Duệ mở rộng (678 ha); KCN Giang Biên 2 (350 ha). Có 7 KCN (tổng diện tích 3.161 ha) đang thực hiện các bước chuẩn bị thành lập là An Hưng, Vinh Quang, Ngũ Phúc, Tiên Lãng 1, Tiên Lãng 2, Đảo Cái Tráp, Nam cầu Kiền.

Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, đến năm 2025, phấn đấu tỷ lệ lấp đầy 14 KCN đã được thành lập đạt trên 70% và thành lập thêm 4 – 6 KCN mới. Thực hiện chuyển đổi từ 2 -3 KCN thành KCN sinh thái; 1 KCN công nghệ cao. Bảo đảm 100% các KCN đi vào hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường. Thu hút FDI vào KKT, KCN đạt 12,5 – 15 tỷ USD; thu hút DDI đạt 10 – 15 tỷ USD. Bình quân thu nhập người lao động tại KKT, KCN đạt 20 triệu đồng/người/tháng. Hoàn thành 2-3 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trong Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải. Thành lập Khu kinh tế ven biển Nam Hải Phòng với diện tích khoảng 20.000 ha.

Rộng mở nhiều cơ hội mới

Có thể nói, thành lập mới các KCN, CCN được xác định là đòn bẩy quan trọng để thành phố thu hút đầu tư và phát triển. Nhưng trên thực tế,phần lớn các KCN hiện hữu đã hết đất, diện tích hiện tại còn có thể thu hút đầu tư còn lại ít, phân bổ nhỏ lẻ trong các KCN (khoảng 100 ha), diện tích lấn biển chưa thực hiện được còn lớn (khoảng 700 ha). Hai KCN mới được phê duyệt là Tiên Thanh và Xuân Cầu cũng chỉ có diện tích là 1.162,4 ha. Với quy mô còn lại như vậy, việc tiếp tục thu hút đầu tư trong tương lai sẽ tương đối khó khăn. Trong khi đó, tiến độ triển khai các KCN mới hiện vẫn còn chậm so với kế hoạch. Nếu không nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ, Hải Phòng sẽ thiếu quỹ đất sạch sẵn sàng cho các nhà đầu tư.

Trong các cuộc họp thường kỳ của thành phố gần đây, đại diện lãnh đạo các sở, ngành đều chỉ ra giải pháp quan trọng nhất để đẩy nhanh tiến độ triển khai các KCN, CCN trên địa bàn thành phố chính là làm tốt công tác giải phóng mặt bằng. Hiện nay tiến độ triển khai các KCN, nhất là KCN Tiên Thanh còn chậm. Do đó, cần có giải pháp đồng hành với nhà đầu tư đẩy nhanh dự án. Trường hợp nhà đầu tư không đủ năng lực thực hiện thì xem xét thu hồi dự án để tạo cơ hội cho nhà đầu tư khác, cũng là để tăng thêm nguồn lực xã hội đầu tư. Ngoài ra, thành phố cần tập trung phối hợp các bộ, ngành Trung ương triển khai các thủ tục đầu tư, xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư các khu công nghiệp mới, đặc biệt là các KCN hiện đang trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư như KCN Nam Tràng Cát, KCN Thủy Nguyên, KCN Tràng Duệ 3, KCN Giang Biên 2… Đồng thời, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, triển khai xây dựng hạ tầng các CCN đã được thành lập, song hành việc khẩn trương thực hiện các thủ tục đầu tư, thành lập, xây dựng các CCN mới. Cùng với đó, tăng cường các biện pháp xúc tiến đầu tư, kể cả xúc tiến đầu tư tại chỗ và xúc tiến đầu tư nước ngoài để nhanh chóng lấp đầy các KCN, CCN.

Đồng chí Lê Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng nhấn mạnh: Chỉ khi thành phố luôn sẵn sàng quỹ đất sạch mới có thể thu hút được những nhà đầu tư tiềm năng. Trong thời gian tới, Ban Quản lý sẽ nhanh chóng giải quyết các vướng mắc của các KCN hiện có; triển khai nhanh thành lập các KCN mới theo quy hoạch, tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư; tăng tốc giải quyết nhanh các thủ tục đầu tư. Đồng thời, đề xuất các phương hướng, định hướng lớn trong phát triển các KCN, KKT với vai trò là động lực phát triển kinh tế – xã hội của thành phố; phối hợp các bên liên quan triển khai, xây dựng đề án đào tạo nghề, thu hút lao động chất lượng cao cho các KCN, KKT… Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cũng sẽ đề xuất, tham mưu thành phố quản lý chặt chẽ quy hoạch, trật tự xây dựng, môi trường, bảo đảm an ninh trật tự; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trở thành chỗ dựa vững chắc, tin cậy của nhà đầu tư…/.

Tác giả: Lê Hiệp

Nguồn: baohaiphong.com.vn