Phát huy vai trò quản lý nhà nước trong các KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng sông Hồng

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Khối thi đua các Ban Quản lý KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng sông Hồng đã kiên trì vượt khó, phát huy cao vai trò và hiệu quả hoạt động; góp phần duy trì và phát triển ổn định hoạt động đầu tư kinh doanh trong các KCN, KCX, KKT.

Toàn cảnh Hội nghị

Ông Hà Đình Nhã, Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc, đơn vị Khối phó Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng sông Hồng năm 2023 phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Tranh thủ thuận lợi, khắc phục khó khăn, gắn công tác thi đua khen thưởng với nhiệm vụ chính trị của đơn vị

Trong 6 tháng đầu năm 2023, các KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng sông Hồng (Khối thi đua) mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của tình hình biến động kinh tế thế giới và trong nước; nhưng với quyết tâm phấn đấu nỗ lực, khắc phục khó khăn của tập thể các đơn vị trong Khối thi đua và các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, hoạt động đầu tư, kinh doanh trong các KCN, KCX, KKT tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, khả quan, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội chung của địa phương.

Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về KCN, KCX, KKT tại địa phương, các Ban Quản lý KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng sông Hồng (Ban Quản lý) luôn phát huy cao tinh thần đồng hành cùng các nhà đầu tư và doanh nghiệp; thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc; định kỳ đều có các cuộc đối thoại với người lao động cũng như chủ doanh nghiệp; kịp thời tham mưu các chủ trương, chính sách phù hợp với quy định mới của pháp luật, tạo điều kiện tối đa cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; chủ động rà soát đối với các thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp nhằm cắt giảm thời gian và tài chính cho người dân và doanh nghiệp…

Với việc tập trung quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp trong các KCN, KCX, KKT của các đơn vị trong Khối thi đua, tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN ổn định, tiếp tục có tăng trưởng khá. Các chỉ tiêu về giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất – nhập khẩu, nộp ngân sách cơ bản đạt so với kế hoạch năm.

Hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng các KCN tiếp tục được các chủ đầu tư quan tâm thực hiện. Thu hút đầu tư vào các KCN đạt kết quả khá. Các dự án đầu tư trong KCN triển khai nhanh, cơ bản đảm bảo theo tiến độ đăng ký và sử dụng đất hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của doanh nghiệp, KCN được tăng cường.

Có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Quản lý các KCN với các đơn vị liên quan trong thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các KCN. Công tác hỗ trợ giải quyết kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp được tiến hành kịp thời, đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp. Việc nắm bắt hoạt động đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp mang tính cập nhật, sát sao, đảm bảo an ninh trật tự trong KCN, KCX, KKT.

Đảng bộ và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã tập trung chỉ đạo và thực hiện đổi mới công tác thi đua cả về nội dung và hình thức, gắn công tác thi đua khen thưởng với các hoạt động chuyên môn. Từ đó, khuyến khích, động viên toàn thể công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia vào các phong trào thi đua của đơn vị, và lan toả đến các KCN, KCX, KKT, góp phần quan trọng tạo động lực giúp các Ban Quản lý hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Một số phong trào thi đua được các đơn vị trong Khối triển khai hiệu quả như: Thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau; cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở; xây dựng nội bộ cơ quan đoàn kết, vững mạnh; cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới…

Phát huy vai trò quản lý nhà nước trong các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng Sông Hồng

Lãnh đạo các thành viên trong Khối thi đua dự Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Triển khai toàn diện nhiệm vụ quản lý nhà nước và phát triển các KCN, KCX, KKT

Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư tăng cả chất và lượng

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế Việt Nam tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, do khủng hoảng kinh tế toàn cầu và những bất ổn của tình hình chính trị trên thế giới. Điều này đã ảnh hưởng lớn đến công tác thu hút đầu tư vào các KCN, KCX, KKT tại Việt Nam. Trong tình hình khó khăn chung, các đơn vị thành viên trong Khối thi đua đã chủ động, tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan, đồng thời thực hiện nhiều biện pháp linh hoạt, sáng tạo để đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, chú trọng xúc tiến tại chỗ, xúc tiến cùng tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp, xúc tiến trực tuyến, trực tiếp linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp về đầu tư tại các KCN của địa phương. Các đơn vị cũng tổ chức nhiều buổi làm việc với các doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm hiểu cơ hội đầu tư tại các KCN, KCX, KKT.

Với những cố gắng lớn trên, hoạt động thu hút đầu tư tại các KCN, KCX, KKT của các địa phương trong Khối đã đạt được nhiều kết quả tích cực cả về số lượng dự án và tổng vốn đầu tư đăng ký. Kết quả thu hút đầu tư vào các KCN, KCX, KKT của các tỉnh, thành phố trong Khối thi đua đạt được trong 6 tháng đầu năm như sau:

Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 207 dự án, gồm 161 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và 46 dự án đầu tư trong nước (DDI); tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh trong 6 tháng đầu năm của các đơn vị: 4.93,1 triệu USD và 80.169,1 tỷ đồng. Trong đó, một số đơn vị đạt kết quả nổi bật về thu hút đầu tư là: Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Vĩnh Phúc.

Phát huy vai trò quản lý nhà nước trong các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng Sông Hồng

Nghi lễ bấm nút khởi công KCN Sông Lô II tại tỉnh Vĩnh Phúc diễn ra ngày 25/6/2023

Đẩy mạnh công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng KCN, KCX, KKT

Xác định xây dựng và phát triển các KKT, KCN, KCX có vai trò và vị trí hết sức quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của quốc gia và của từng địa phương, trong thời gian qua, các đơn vị trong Khối thi đua rất quan tâm đến công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển KCN của địa phương mình.

Phát huy vai trò quản lý nhà nước trong các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng Sông Hồng

Máy móc, thiết bị sẵn sàng để chuẩn bị khởi công KCN sông Lô II, ngày 15/6/2023

Hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng các KCN tiếp tục được các chủ đầu tư quan tâm thực hiện. Thu hút đầu tư vào các KCN đạt kết quả khá. Các dự án đầu tư trong KCN triển khai nhanh, cơ bản đảm bảo theo tiến độ đăng ký và sử dụng đất hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của doanh nghiệp, KCN được tăng cường đẩy mạnh.

Tính đến hết tháng 6/2023, tại các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng có 187 KKT, KCN, KCX được phê duyệt quy hoạch với tổng diện tích là 63.478,9 ha. Trong đó, có 89 KCN đã đi vào hoạt động với tổng diện tích là 19.767,6 ha; số KCN đang xây dựng hạ tầng là 33 với tổng diện tích là 10.932 ha.

Công tác quản lý quy hoạch xây dựng đối với các doanh nghiệp thứ cấp và quản lý trật tự xây dựng được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Hoạt động cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại Gấy phép xây dựng được quản lý chặt chẽ, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Phát huy vai trò quản lý nhà nước trong các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng Sông Hồng

Cổng ngoài KCN VSIP, tỉnh Bắc Ninh

Các doanh nghiệp duy trì ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh

6 tháng đầu năm 2023, doanh nghiệp tiếp tục đứng trước nhiều rủi ro như: nguy cơ bất ổn tài chính và tiền tệ gia tăng (do diễn biến an ninh chính trị ở một số quốc gia có nền kinh tế lớn tác động tiêu cực đến các doanh nghiệp), nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn do đơn hàng giảm dẫn tới việc phải cắt giảm quy mô sản xuất…Với phương châm “Đồng hành cùng doanh nghiệp”, các Ban Quản lý các KCN đã chủ động thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, kịp thời tham mưu với UBND các tỉnh, thành phố có những biện pháp khắc phục, tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, các dự án đầu tư tại các KCN, KCX, KKT của các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng đều được triển khai nhanh, đảm bảo tiến độ và mục tiêu đăng ký, sử dụng đất có hiệu quả và tỷ lệ lấp đầy được nâng cao, góp phần tích cực vào kết quả phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương.

Phát huy vai trò quản lý nhà nước trong các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng Sông Hồng

Công nhân làm việc trong nhà máy FDI tại KCN tỉnh Vĩnh Phúc

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm đã đạt được như sau: Tổng doanh thu khối doanh nghiệp FDI và DDI lần lượt đạt 370,69 tỷ USD và 74.010.519,4 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước khối doanh nghiệp FDI và DDI lần lượt đạt 2.406,6 triệu USD và 12.258,3 tỷ đồng.

Thực hiện đồng bộ công tác bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm trong KCN, KCX, KKT

Công tác bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được quan tâm chú trọng. Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT trong Khối thi đua đã thực hiện nhiều biện pháp như:

Ban Quản lý tích cực kiểm tra, giám sát, thường xuyên phối hợp với các sở, ngành liên quan (Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường, Cảnh sát môi trường, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh…) nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Phát huy vai trò quản lý nhà nước trong các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng Sông Hồng

Công nhân làm việc trong Công ty TNHH Exedy Việt Nam, KCN Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Các thành viên trong Khối thi đua đã tập trung chỉ đạo các công ty đầu tư hạ tầng KCN, các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn các KCN, KCX, KKT thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm; tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa bàn các KCN.

Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự tại các KCN được đảm bảo, không xảy ra vụ việc gây ô nhiễm môi trường, các vụ cháy nổ hay các vụ liên quan đến an toàn lao động, vệ sinh thực phẩm, nên đã hạn chế tối đa các thiệt hại. Bên cạnh đó, cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường các KCN cũng được quan tâm chỉ đạo hoàn thiện, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đối với tài nguyên, bảo vệ môi trường trong các KCN.

Phát huy vai trò quản lý nhà nước trong các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng Sông Hồng

Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các nhà tài trợ UNIDO, SECO tham quan nhà máy xử lý nước thải trong KCN DEEP C, thành phố Hải Phòng

Tăng cường công tác cải cách hành chính

Các đơn vị tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện tốt công tác hiện đại hóa nền hành chính trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành.

Thường xuyên thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; xây dựng bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trình UBND tỉnh/thành phố công bố ban hành theo quy định. Các thủ tục hành chính đều được các đơn vị trong Khối thi đua cắt giảm thời gian giải quyết so với thời gian quy định; thực hiện công bố, công khai, minh bạch toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên website của các Ban, tại trụ sở cơ quan và tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh/ thành phố.

Phát huy vai trò quản lý nhà nước trong các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng Sông Hồng

Đón tiếp các tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc

Các đơn vị trong Khối tiếp tục duy trì phần mềm một cửa điện tử, đồng thời triển khai dịch vụ công trực tuyến, cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 2, cung cấp tối đa dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3, 4. 100% các thủ tục hành chính của các nhà đầu tư, doanh nghiệp đều được giải quyết trước hoặc đúng hạn, không có hồ sơ trả quá hạn. Tổ kiểm soát thủ tục hành chính Ban Quản lý tiếp tục tiến hành rà soát, bổ sung, cập nhật bộ thủ tục hành chính của Ban Quản lý theo căn cứ pháp lý hiện hành cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới của Ban Quản lý; đẩy mạnh triển khai thực hiện thu phí, lệ phí không dùng tiền mặt; khuyến khích, vận động doanh nghiệp thanh toán các loại phí, lệ phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Phát huy vai trò quản lý nhà nước trong các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng Sông Hồng

Nhà máy FDI trong KCN Bá Thiện 2, tỉnh Vĩnh Phúc

Thực hiện nghiêm túc công tác thanh tra, kiểm tra trong các KCN, KCX, KKT

Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo được các Ban Quản lý thực hiện nghiêm túc, đúng theo quy định của pháp luật. Các Ban đã phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, lao động…

Thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các hội nghị về tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho công nhân, người lao động, người sử dụng lao động trong KCN, KKT.

Bố trí Phòng tiếp công dân tại cơ quan, đơn vị; cử cán bộ chuyên môn tham gia trực tiếp và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư, xây dựng, công tác bảo vệ môi trường, việc chấp hành các quy định về lao động được tăng cường. Qua đó, đã kịp thời chấn chỉnh, đôn đốc doanh nghiệp thực hiện các quy định của pháp luật hoặc xử lý theo đúng quy định.

Phát huy vai trò quản lý nhà nước trong các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng Sông Hồng

Toàn cảnh nhà máy trong KCN Đồng Văn IV, tỉnh Hà Nam

Xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, các đoàn thể trong sạch, vững mạnh

Các đơn vị đều đảm bảo công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại cơ quan. Tổ chức Đảng và các đoàn thể của cơ quan duy trì hoạt động đầy đủ, có hiệu quả. Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng bộ và các Chi bộ trong việc chỉ đạo cơ quan, các tổ chức đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; kịp thời quán triệt, phổ biến chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết các cấp đến cán bộ và đảng viên; thực hiện tốt việc xây dựng tổ chức.

Công tác phát triển đảng viên và kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cũng rất được chú trọng, quan tâm thực hiện. Qua đó, các tổ chức đoàn thể phát huy được vai trò trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, phối hợp tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua; tích cực giáo dục, thuyết phục, động viên đoàn viên, hội viên nêu cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước; quy chế, quy định của cơ quan; tích cực tham gia các hoạt động xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh. Qua đó, đã phát huy được sức mạnh của tập thể trong tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Phát huy vai trò quản lý nhà nước trong các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng Sông Hồng

Công nhân tan can trong KCN Phúc Khánh, tỉnh Thái Bình

Triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ khác

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được triển khai hiệu quả: cử các cán bộ, công chức tham dự lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương, lớp trung cấp lý luận chính trị; tham dự lớp bồi dưỡng tiếng Anh, tiếng Trung…

Thực hiện hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ, tài chính, tiền lương, khen thưởng… Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp giai đoạn 2020-2025; thực hiện đúng các quy định của pháp luật về lập dự toán, quyết toán, công tác thu, chi tài chính; quy trình, thủ tục và chế độ báo cáo về đầu tư, mua sắm tài sản công của cơ quan, đơn vị.

Phát huy vai trò quản lý nhà nước trong các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng Sông Hồng

Lãnh đạo các thành viên trong Khối thi đua dự Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Tích cực phối hợp với công đoàn các KCN, KCX, KKT tuyên truyền, vận động thành lập công đoàn cơ sở, phát triển thêm đoàn viên tại các doanh nghiệp.

Triển khai các nhiệm vụ thực hiện chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ.

Tổ chức ký kết và triển khai Quy chế phối hợp với UBND các quận, huyện có các KCN về quản lý nhà nước đối với các KCN.

Quán triệt các quy định về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; duy trì tốt nội vụ cơ quan. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ báo cáo về công tác tổ chức, cán bộ, tài chính. Công đoàn phối hợp chính quyền cơ quan chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhân dịp các ngày lễ, Tết.

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ đầu tư được quan tâm, đẩy mạnh, đạt hiệu quả cao. Công tác tư vấn đầu tư luôn đảm bảo chất lượng, tiến độ, các nhà đầu tư đều hài lòng và đánh giá cao.

Phát huy vai trò quản lý nhà nước trong các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng Sông Hồng

Công nhân đang làm việc tại nhà máy Samsung Việt Nam trong KCN Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Quyết tâm triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ quản lý và phát triển các KCN, KCX, KKT

Tại Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, diễn ra ngày 13-14/7/2023 vừa qua tại tỉnh Vĩnh Phúc, ông Trịnh Thế Mạnh, Phó Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam, đơn vị Khối trưởng Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng sông Hồng năm 2023 nhận định, trong 6 tháng cuối năm 2023, hoạt động đầu tư kinh doanh trong các KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng sông Hồng nói riêng và các KCN, KCX, KKT trên cả nước nói chung sẽ tiếp tục còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, do những bất ổn về kinh tế, chính trị trên thế giới vẫn không thuyên giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế của Việt Nam.

Phát huy vai trò quản lý nhà nước trong các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng Sông Hồng

Ông Trịnh Thế Mạnh, Phó Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam, đơn vị Khối trưởng Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng sông Hồng năm 2023 trình bày báo cáo sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Khối thi đua

Ông Mạnh khẳng định, trong 6 tháng cuối năm 2023, các thành viên trong Khối thi đua tiếp tục phấn đấu nỗ lực hơn nữa, đồng sức, đồng lòng, tranh thủ thuận lợi, khắc phục khó khăn, quyết tâm thi đua triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước gắn với các hoạt động chuyên môn; tích cực đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi để đưa các KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng sông Hồng tiếp tục trở thành điểm sáng về thu hút đầu tư và phát triển các KCN, KCX, KKT của cả nước.

Về nhiệm vụ cụ thể, các Ban Quản lý phấn đấu triển khai thực hiện toàn diện và hiệu quả một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:

Một là, tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của địa phương; thực hiện đồng bộ các giải pháp để phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.

Phát huy vai trò quản lý nhà nước trong các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng Sông Hồng

Cán bộ Trung tâm Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân làm thủ tục hành chính

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số, áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động điều hành, đặc biệt là trong công tác quản lý doanh nghiệp; tham mưu xây dựng chính sách về đầu tư phù hợp với từng ngành, từng lĩnh vực để thu hút được dòng vốn FDI chất lượng; chủ động tham mưu triển khai các hội nghị xúc tiến đầu tư, kết nối và làm việc với các tập đoàn lớn trong nước, cũng như nước ngoài; tổ chức các cuộc đối thoại chính sách, có biện pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nhất là về thủ tục hành chính và đất đai.

Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trong KKT, KCN, KCX; phối hợp với Công an, Công đoàn KCN, Bảo hiểm xã hội, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội… tổ chức các Hội nghị tuyên truyền pháp luật tới công nhân lao động, người sử dụng lao động.

Phát huy vai trò quản lý nhà nước trong các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng Sông Hồng

Ông Hà Đình Nhã, Tỉnh uỷ viên, Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc, Khối phó Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng sông Hồng năm 2023 phát biểu khai mạc Hội nghị sơ kết Khối thi đua

Bốn là, phối hợp với các trường, cơ sở đào tạo nghề đào tạo đội ngũ lao động có tay nghề phù hợp, đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng. Xây dựng cầu nối giữa cơ sở giáo dục, đào tạo với các doanh nghiệp để đào tạo các ngành nghề, lĩnh vực doanh nghiệp có nhu cầu, tập trung đào tạo các ngành nghề chất lượng cao, phù hợp với nền kinh tế hiện nay như: Kỹ thuật số, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, công nghệ sinh học…

Năm là, quy hoạch các KCN mới phù hợp mục tiêu thu hút các dự án quy mô lớn, công nghệ hiện đại, có tính bền vững; nâng cao chất lượng thu hút đầu tư; giảm dần việc thu hút các ngành không phải là thế mạnh của địa phương, chiếm dụng nhiều đất, gây ô nhiễm môi trường… Thu hút đầu tư gắn với đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Phát huy vai trò quản lý nhà nước trong các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng Sông Hồng

Lãnh đạo các thành viên trong Khối thi đua dự Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Sáu là, chăm lo đời sống vật chất cho người lao động, đặc biệt quan tâm đến phát triển hạ tầng xã hội (nhà ở công nhân, các thiết chế văn hóa, thể thao, phúc lợi phục vụ người lao động trong KCN). Trong công tác quy hoạch KCN cần bố trí diện tích đất phù hợp trên địa bàn để xây dựng nhà ở công nhân, đảm bảo đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để phục vụ công nhân, người lao động làm việc tại các KCN.

Bảy là, phát huy tốt hơn nữa công tác phối hợp với các sở, ngành, cơ quan chức năng. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Phát huy vai trò quản lý nhà nước trong các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng Sông Hồng

Ban tổ chức Hội nghị đến từ Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc tham dự Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Tám là, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt công tác theo dõi, đánh giá kết quả tham gia các phong trào thi đua của các cá nhân, tập thể để xem xét, biểu dương kịp thời. Tuyên truyền các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, cách làm hay để từ đó nhân rộng để mọi người học hỏi.

Chín là, tiếp tục phối hợp và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 đối với các doanh nghiệp trong các KCN về các lĩnh vực đầu tư, lao động, xây dựng, môi trường.

Mười là, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đôn đốc, hỗ trợ các chủ đầu tư hạ tầng KCN đã được quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng được yêu cầu của nhà đầu tư, doanh nghiệp./.

Nguồn: kinhtevadubao.vn