Hội nghị tuyên truyền công tác chuyển đổi số của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng năm 2023

Ngày 04/3/2023 Ban Quản lý đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền công tác chuyển đổi số của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng năm 2023. Hội nghị có sự tham gia của cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Trần Hồng Chính – Phó Chánh Văn Phòng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị được tổ chức nhằm tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến về chuyển đổi số trong nội bộ cơ quan và các doanh nghiệp. Qua đó trao đổi, thảo luận các ý kiến xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách liên quan đến xây dựng các hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng thời chủ động rà soát các quy định pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý để đề xuất những nội dung mới, điều chỉnh, bổ sung nhằm thực hiện tốt công tác chuyển đổi số trong Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và tại các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, khu kinh tế.

Đến nay, cơ bản 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban Quản lý đều nhận thức đầy đủ về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số; đều hiểu rõ và quyết tâm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của chuyển đổi số với các nghị quyết, chiến lược, chương trình hành động, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của thành phố; luôn xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác quản lý nhà nước.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Ban Quản lý đã thực hiện số hóa, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, tích hợp vào Hệ thống phần mềm điện tử e-Heza. Từ tháng 01/2023 đến nay đã số hóa được hơn 62000 trang tài liệu, hơn 4500 bộ hồ sơ thuộc 4 lĩnh vực đầu tư lao động, tài nguyên – môi trường, xây dựng – quy hoạch; hơn 480 doanh nghiệp sử dụng tài khoản eHEZA tương tác với Ban Quản lý. Cùng với đó, 100% hạ tầng công nghệ thông tin, thiết bị công nghệ thông tin phục vụ tốt công tác phòng chuyên môn, nghiệp vụ Ban Quản lý được nâng cấp; hệ thống mạng LAN, trang thiết bị máy tính đảm bảo kỹ thuật, an toàn phục vụ chuyển đổi số toàn diện.

Thời gian vừa qua, Ban Quản lý đã cử cán bộ, công chức, người lao động tham gia đầy đủ các khóa học, hướng dẫn về chuyển đổi số, ứng dụng định danh cá nhân… do Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND Thành phố; các Sở, ban, ngành tổ chức. Ngoài ra, Ban Quản lý đã tích cực phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để tổ chức các lớp tập huấn về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban Quản lý.

Các công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng, phát triển chính quyền số; phát triển kinh tế số; phát triển xã hội số cũng được chú trọng triển khai bài bản, đồng bộ và có nhiều kết quả tích cực.

Thời gian tới, Ban Quản lý tập trung triển khai nhiệm vụ: “Xây dựng dữ liệu dùng chung, tích hợp lên hệ thống phần mềm điện tử  e-Heza; Xây dựng ứng dụng e-Heza sử dụng trên điện thoại di động thông minh, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2023.