Nghi thức chào cờ Tổ quốc và Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 tại Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Thực hiện Thông tri số 19-TT/TU ngày 23/3/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về việc định kỳ tổ chức nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt dưới cờ, sáng thứ 2, ngày 14/5/2018, Đảng bộ Khu kinh tế phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức chào cờ và sinh hoạt dưới cờ. Toàn thể các đồng chí lãnh đạo, đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc đang làm việc tại trụ sở 24 Cù Chính Lan đã thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca. Việc tổ chức chào cờ, sinh hoạt dưới cờ diễn ra trước giờ làm việc, không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và có tác động tích cực đến tư tưởng, tình cảm, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Lần đầu tiên  toàn bộ lãnh đạo, công chức, viên chức, nhân viên Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca

Đồng chí Phạm Văn Mợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng chủ trì sinh hoạt dưới cờ, quán triệt nhiệm vụ tháng 5/2018

Ngay sau buổi chào cờ, Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng đã tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tham dự hội nghị gồm có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khu kinh tế; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư các chi bộ trực thuộc; lãnh đạo Ban Quản lý, Công đoàn Khu kinh tế, Đoàn TNCS HCM Khu kinh tế; Trưởng các phòng chuyên môn, Hiệu trưởng trường Trung cấp Khu kinh tế, Giám đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động Ban Quản lý và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Đồng chí Trần Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khu kinh tế chủ trì Hội nghị. Đồng chí Trần Thị Phương – Trưởng phòng Lý luận chính trị – Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng trực tiếp truyền đạt nội dung.

Hội nghị thu hút đông đủ các đại biểu tham gia

Đồng chí Trần Thị Phương – Trưởng phòng Lý luận chính trị – Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng trực tiếp truyền đạt nội dung

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Trần Thị Phương truyền đạt các nội dung trong Chuyên đề năm 2018 bao gồm 3 phần chính:

Phần 1: Xây dựng phong cách làm việc của người cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gồm: phong cách dân chủ, quần chúng; phong cách khoa học; phong cách nêu gương;

Phần 2: Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gồm: phong cách dân chủ nhưng quyết đoán; phong cách lãnh đạo sâu sát; khéo dùng người, trọng dụng người tài; phong cách cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo.

Phần 3: Đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phong cách, tác phong công tác trong tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện xuyên suốt trong mọi hoạt động trong cả cuộc đời cách mạng, phấn đấu hy sinh, vì Tổ quốc, vì Nhân dân của Người đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp phải nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy dân chủ, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, gần gũi, thân thiết với quần chúng nhân dân, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; gắn bó với cơ sở, thực tiễn; nói phải đi đôi với làm; có phong cách làm việc khoa học, sáng tạo, vận dụng linh hoạt mọi chủ trương, đường lối của Đảng vào điều kiện thực tế của cơ quan, địa phương mình.

Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là phong cách, tác phong của người đứng đầu theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hiện nay nhằm xây dựng Đảng ta thật trong sạch, vững mạnh, luôn xứng đáng là hiện thân của trí tuệ, lương tâm và danh dự của dân tộc./.

Thực hiện: TL – Trung tâm Thông tin, Dịch vụ kỹ thuật Công nghiệp và Môi trường