Năm 2023, có 14/19 chỉ tiêu kinh tế – xã hội đạt và vượt mục tiêu Kế hoạch Hội đồng nhân dân thành phố giao

Ngày 06/12, dưới sự điều hành của Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Lập và Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bùi Đức Quang, các đại biểu đã nghe các báo cáo, tờ trình của HĐND, UBND thành phố.

Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2023, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng nêu rõ, năm 2023, tình hình kinh tế – xã hội thành phố tiếp tục ổn định và phát triển. Tăng trưởng kinh tế thành phổ đạt mức khá cao so với bình quân chung cả nước và các tỉnh, thành phố khác; một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tiếp tục có sự tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Ước thực hiện cả năm 2023 có 14/19 chỉ tiêu kinh tế – xã hội đạt hoặc vượt mục tiêu kế hoạch HĐND thành phố giao, đạt tỷ lệ 73,68%; có 05/19 chỉ tiêu không đạt mục tiêu đề ra, đạt tỷ lệ 26,32%.


Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng báo cáo tại Kỳ họp.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2023 ước thực hiện 102.614,53 tỷ đồng, đạt 98,02% dự toán Trung ương giao, đạt 88,12% dự toán HĐND thành phổ giao, trong đó: thu nội địa ước thực hiện 42.500 tỷ đồng, đạt 135,66% dự toán Trung ương giao, đạt 100% dự toán HĐND thành phố giao; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 58.000 tỷ đồng, đạt 82,98% dự toán Trung ương và Hội đồng nhân dân thành phố giao. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 của thành phố Hải Phòng xếp vị trí thứ 3/63 tỉnh, thành phố. Chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX xếp vị trí thứ 2 với 90,09 điểm; Chỉ số hài lòng của người dân với sự phục vụ của cơ quan hành chính SIPAS xếp vị trí thứ 10 với 83,88 điểm; Chỉ số đo lường hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI xếp trong nhóm cao nhất gồm 15 tỉnh, thành phố với 43,603 điểm. Hoàn thành, công bố Chỉ sổ năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) thành phố Hải Phòng năm 2022. Vốn đầu tư công được tập trung đẩy mạnh giải ngân.

Môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố tiếp tục được cải thiện; hiệu quả từ chuỗi các hoạt động xúc tiến đầu tư đã mang lại kết quả tích cực trong thu hút đầu tư nước ngoài. Thành phố đã phối hợp với các cơ quan Trung ương liên quan trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Khởi công một số công trình, dự án lớn trong các lĩnh vực như giao thông, công nghiệp, đô thị, góp phần nâng tầm vị thế và mở đường phát triển cho nhiều lĩnh vực kinh tế – xã hội của thành phố. Các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống Nhân dân được chú trọng thực hiện tốt. Triển khai vận động các tổ chức quổc tế hồ sơ đề cử Quần đảo Cát Bà – Vịnh Hạ Long và chính thức được UNESCO ghi danh là di sản thiên nhiên thể giới. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp tin tưởng, đồng thuận và ủng hộ các chủ trương, định hướng phát triển của thành phố.


Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Lập và Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bùi Đức Quang điều hành phiên họp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, vượt khỏi khả năng dự báo. Mặc dù đã rất nỗ lực, cố gắng duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong 9 năm liên tục nhưng ba năm từ năm 2021 – 2023 đều chưa hoàn thành mục tiêu đề ra và chưa đảm bảo theo mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.

Về nhiệm vụ, giải pháp năm 2024, thành phố đề ra 19 nhóm chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường và tập trung vào 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó: Mở rộng không gian kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo định hưởng phát triển 03 trụ cột chủ yếu: công nghiệp công nghê cao, cảng biển – logistics, du lịch – thương mại. Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại; tập trung hiện đại hóa đô thị, phát triển hạ tầng nông thôn gắn với thực hiện xây dựng nông thôn mới. Nâng cao chất luợng giáo dục đào tạo và chất lượng nguồn nhân lực; nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, đổi mói sáng tạo; đẩy mạnh chuyển đổi số. Phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tư pháp, thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, liên kết vùng; củng cố quốc phòng – an ninh; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội…


Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân trình các Tờ trình tại Kỳ họp.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp, thay mặt UBND thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân trình các Tờ trình của UBND thành phố về: Sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết quy định một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền HĐND thành phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Giảm phí, lệ phí đối với các thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; Danh mục các dự án đầu tư phải thu hồi đất; mức vốn ngân sách nhà nước dự kiến cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố năm 2024; Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên với quy mô từ 10 ha đến dưới 500 ha để thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó là các Tờ trình về: Đề án đẩy mạnh phân cấp đối với UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; Tổng biên chế công chức hành chính, số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thành phố năm 2024; Đề án Tổ chức chính quyền đô thị thành phố; Số lượng cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện; Chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố và kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội ở cấp xã trên địa bàn thành phố.


Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ trình các Tờ trình tại Kỳ họp.

Thay mặt UBND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ trình các Tờ trình của UBND thành phố về: Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022; Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024; Điều chỉnh, bổ sung (lần 8) Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2024.


Đồng chí Trần Việt Tuấn, Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND thành phố trình báo cáo thẩm tra tại Kỳ họp.

Đồng chí Trần Việt Tuấn, Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND thành phố trình báo cáo thẩm tra về việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ về lĩnh vực kinh tế – ngân sách năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 và các nội dung UBND thành phố đã trình.


Đồng chí Phạm Quốc Ka, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố trình báo cáo thẩm tra tại Kỳ họp.

Đồng chí Phạm Quốc Ka, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố trình báo cáo thẩm tra về việc chấp hành, thi hành pháp luật và các hoạt động tư pháp, quốc phòng – an ninh, xây dựng chính quyền năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 và các nội dung UBND thành phố đã trình.


Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam trình các Tờ trình tại Kỳ họp.

Thay mặt UBND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam trình các Tờ trình của UBND thành phố về: Nội dung chi, mức chi thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn thành phố; Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một phần nội dung Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND thành phố quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố; Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực y tế – dân số trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Chính sách đặc thù về hỗ trợ đào tạo, đãi ngộ nhân lực ngành Y tế thành phố Hải Phòng giai đoạn 2024 – 2030.


Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường trình các Tờ trình tại Kỳ họp.

Thay mặt UBND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường trình các Tờ trình của UBND thành phố về: Quy định về mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thành phố Hải Phòng lập thành tích tại các giải thể thao quốc gia; Chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập luyện, huấn luyện và thi đấu của thành phố Hải Phòng trên địa bàn thành phố; Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2023 – 2025; Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 53/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của HĐND thành phố về nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội và một số chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020 – 2025.


Đồng chí Lê Quốc Tiến, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND thành phố trình báo cáo thẩm tra tại Kỳ họp.

Đồng chí Lê Quốc Tiến, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND thành phố trình báo cáo thẩm tra về việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ về lĩnh vực văn hoá – xã hội năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 và các nội dung UBND thành phố đã trình.


Đồng chí Phùng Văn Thanh, Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố trình các tờ trình tại Kỳ họp.

Đồng chí Phùng Văn Thanh, Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố trình các tờ trình của Thường trực HĐND thành phố về: Kết quả giám sát về việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố; Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của HĐND thành phố; Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố về việc phát triển công nghiệp trên địa bàn thành phố; Báo cáo thẩm tra về việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ về lĩnh vực đô thị năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp năm 2024.


Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bùi Đức Quang báo cáo tại Kỳ họp.


Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cao Xuân Liên báo cáo tại Kỳ họp.

Tại Kỳ họp, các đại biểu cũng nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị chung của cử tri thành phố tham gia vào nội dung Kỳ họp thứ 13; báo cáo về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố báo cáo kết quả giám sát về việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường…


Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Lập và Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bùi Đức Quang tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Sở Công thương.

Kỳ họp cũng đã thực hiện nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố. Các đại biểu HĐND thành phố đã miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 – 2026) đối với đồng chí Bùi Quang Hải, nguyên Giám đốc Sở Công Thương và đồng chí Đỗ Đại Dương, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp.

Đồng thời tiến hành bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 – 2026). Theo đó, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Sở Công Thương đã trúng cử chức danh Ủy viên UBND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 – 2026).

*** Ngày mai 07/12, HĐND thành phố sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu và thực hiện nội dung chất vấn và xem xét trả lời chất vấn.

Tác giả: Hoàng Tùng – Đàm Thanh

Nguồn: Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng – Haiphong.gov.vn