Lễ kết nạp đảng viên tại Đảng bộ Khu công nghiệp Đình Vũ – Hải Phòng

Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 10/11/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập”. Nhân dịp đón xuân mới Giáp Thìn; Ngày 27/02/2024, Đảng ủy Khu công nghiệp Đình Vũ – Hải Phòng đã chỉ đạo Chi bộ Công ty Công ty Cổ phần Việt Pháp sản xuất thức ăn gia súc Proconco Hải Phòng và Chi bộ Công ty Cổ phần G-Fortune Container Việt Nam tổ chức lễ kết nạp cho quần chúng ưu tú gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam. Dự lễ kết nạp có đồng chí Nguyễn Công Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng; đồng chí Trịnh Tuấn Hải, Bí thư Đảng ủy Khu công nghiệp Đình Vũ – Hải Phòng, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Đình Vũ.

Đồng chí Nguyễn Công Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khu kinh tế phát biểu tại lễ kết nạp đảng viên

Tại lễ kết nạp các quần chúng ưu tú đã vinh dự được các đồng chí Bí thư trao quyết định kết nạp và thực hiện nghi lễ tuyên thệ, thề tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng cách mạng của Ðảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ kết nạp, đồng chí Nguyễn Công Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khu kinh tế đã chúc mừng 03 đồng chí đảng viên mới vừa được kết nạp và đề nghị các Chi bộ tiếp tục bồi dưỡng, giúp đỡ để các đồng chí đảng viên mới tiếp tục rèn luyện, phấn đấu sớm được trở thành đảng viên chính thức. Đồng chí đánh giá cao các chi bộ thuộc Đảng bộ Khu công nghiệp Đình Vũ – Hải Phòng đã tích cực vận động, bồi dưỡng quần chúng ưu tú gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam, đóng góp vào việc phát triển đảng tại Đảng bộ Khu công nghiệp Đình Vũ – Hải Phòng nói riêng và Đảng bộ Khu kinh tế Hải Phòng nói chung.

Buổi lễ diễn ra trang trọng và thành công tốt đẹp./.

Đảng ủy Khu Kinh tế Hải Phòng