Lễ kết nạp đảng viên nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công (19/8/1945-19/8/2023) và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2023)

Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 10/11/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập”. Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng 8 thành công (19/8/1945 – 19/8/2023) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2023), Ban Thường vụ Đảng ủy ra quyết định chuẩn y kết nạp đảng viên cho các quần chúng ưu tú của các chi đảng bộ, đồng thời trong 02 ngày 30/8 và 31/8,  Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng chỉ đạo các Chi, Đảng bộ tổ chức lễ kết nạp cho quần chúng ưu tú gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kết nạp đảng viên mới tại  Công ty TNHH LG Display Hải Phòng

Đồng chí Đào Phú Thùy Dương, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Khu kinh tế phát biểu tại buổi lễ

Tại lễ kết nạp cho các quần chúng ưu tú thuộc Đảng bộ Công ty TNHH LG Display Hải Phòng Việt Nam diễn ra vào chiều ngày 30/8/2023, 05 quần chúng ưu tú đã vinh dự được các đồng chí Bí thư các chi bộ trao quyết định kết nạp, thực hiện nghi thức tuyên thệ, thề tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Ðảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Ðảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng chí Đào Phú Thùy Dương, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Khu kinh tế dự và chỉ đạo buổi lễ kết nạp đã thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy chúc mừng và ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu của các đồng chí Đảng viên vừa mới kết nạp đồng thời đề nghị các Chi bộ tiếp tục bồi dưỡng, phân công đảng viên giúp đỡ các đồng chí Đảng viên mới vừa được kết nạp để sớm trở thành Đảng viên chính thức góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ Đảng trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đồng chí đề nghị các đảng viên mới không ngừng nỗ lực phấn đấu, trau dồi phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, góp phần quan trọng vào sự phát triển của Công ty nói riêng và thành phố nói chung; là cầu nối giúp doanh nghiệp nắm bắt và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Kết nạp đảng viên mới tại Công ty TNHH giấy Konya Việt Nam

Chiều ngày 31/8/2023, Đảng ủy Khu công nghiệp Nhật Bản – Hải Phòng đã chỉ đạo Chi bộ Công ty TNHH giấy Konya Việt Nam tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho các quần chúng ưu tú. 03 quần chúng ưu tú đã vinh dự được đồng chí Bí thư Chi bộ trao quyết định kết nạp, thực hiện nghi thức tuyên thệ, thề tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Ðảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Ðảng, pháp luật của Nhà nước. Phát biểu tại Lễ kết nạp: Đồng chí Nguyễn Công Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khu kinh tế thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy chúc mừng và ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu của các đồng chí Đảng viên vừa mới kết nạp. Đồng chí căn dặn: “Là đảng viên mới các đồng chí phải thường xuyên học tập, nắm bắt các nghị quyết của Đảng, các nhiệm vụ chính trị của chi bộ đảng trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Trên cơ sở đó không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu để sớm trở thành Đảng viên chính thức”.

Các buổi lễ được tổ chức trang trọng và thành công tốt đẹp./.

Nguồn: Đảng bộ Khu kinh tế Hải Phòng