Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 tại Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

hực hiện Kế hoạch số 757/KH-BQL ngày 14/4/2017 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng (Ban Quản lý) về việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); Kế hoạch 799/KH-QBL ngày 24/4/2017 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng về kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 tại Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng. Trong 2 ngày 06 và 07/9/2017, Đoàn Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 tại Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng do đồng chí Trần Vĩnh Hoàn – Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế, Tổ trưởng Tổ kiểm soát TTHC làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại các phòng bàn chuyên môn và Cổng thông tin điện tử Ban Quản lý Khu kinh tế.

Sau khi công bố kế hoạch kiểm tra, nghe các phòng chuyên môn báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan. Đoàn đã kiểm tra trực tiếp các tài liệu hồ sơ có liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành, công bố, công khai, niêm yết, giải quyết thủ tục hành chính và các hồ sơ giải quyết TTHC của các phòng ban kể từ đầu năm đến thời điểm đoàn đến kiểm tra. Các thành viên trong Đoàn kiểm tra đã trực tiếp trao đổi với các bộ phận chuyên môn, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để điều chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho người lao động, nhà đầu tư và doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế.

Quang cảnh buổi làm việc

Kết quả từ đầu năm đến nay, có 100% bộ thủ tục hành chính của Ban Quản lý được cập nhật và niêm yết công khai trên Website www.heza.gov.vn, các phòng chuyên môn và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã tiếp nhận, giải quyết 1.383 hồ sơ, trong đó đang giải quyết 61 hồ sơ, trả đúng hạn 1302 hồ sơ và không có hồ sơ nào trả quá hạn. Việc giải quyết TTHC đã có những chuyển biến tích cực, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức khi giải quyết TTHC tận tình, chu đáo và chuyên nghiệp cơ bản đáp ứng được nhu cầu của nhà đầu tư và doanh nghiệp khi đến giải quyết TTHC.

Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Vĩnh Hoàn – Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Tổ trưởng Tổ kiểm soát TTHC đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, công chức các phòng chuyên môn và đội ngũ công chức, viên chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Nhất là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian qua. Đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và những kiến nghị của Đoàn kiểm tra đề nghị Lãnh đạo Ban quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo để đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong thời gian tới.

Thực hiện: Trung tâm Thông tin – tư vấn dịch vụ kỹ thuật công nghiệp và môi trường