Hội nghị triển khai các quy định về việc cán bộ, đảng viên thiết lập, sử dụng trang thông tin điện tử và Quán triệt Quy định số 124-QĐ/TW ngày 04/10/2023 về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

Thực hiện chương trình công tác năm 2023 và Kế hoạch số 30-KH/ĐU ngày 27/10/2023; Sáng ngày 04/11/2023, Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức Hội nghị triển khai các quy định về việc cán bộ, đảng viên thiết lập, sử dụng trang thông tin điện tử và Quán triệt Quy định số 124-QĐ/TW ngày 04/10/2023 về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Dự hội nghị có: Đồng chí Đào Phú Thùy Dương, ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng chủ trì hội nghị; đồng chí Nguyễn Công Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khu kinh tế; đồng chí Phạm Ngọc Điền, Chuyên viên chính Ban Tuyên giáo Thành ủy, Báo cáo viên Thành ủy; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khu kinh tế Hải Phòng; Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở và Chi bộ trực thuộc; Lãnh đạo các Ban, Văn phòng Đảng ủy; Trưởng, Phó các tổ chức chính trị – xã hội Khu kinh tế. Đại diện các cơ quan báo chí, truyền hình dự và đưa tin về hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Đào Phú Thùy Dương, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Khu kinh tế phát biểu tại Hội nghị

Sau lời khai mạc và phát biểu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đào Phú Thùy Dương, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Khu kinh tế, chủ trì hội nghị, toàn thể hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Ngọc Điền, Chuyên viên chính Ban Tuyên giáo Thành ủy, Báo cáo viên Thành ủy thông tin nhanh tình hình thời sự trong nước, quốc tế thời gian qua và quán triệt, triển khai các quy định về việc cán bộ, đảng viên thiết lập, sử dụng trang thông tin điện tử. Đây là quy định mới, được ban hành với mục tiêu nâng cao hơn nữa trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, phát huy cao độ tính tiên phong, gương mẫu trong việc thiết lập và sử dụng các trang thông tin điện tử cá nhân trên môi trường mạng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Tiếp theo đó Hội nghị đã được nghe đồng chí Dương Thị Thùy Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khu kinh tế Quán triệt Quy định số 124-QĐ/TW ngày 04/10/2023 về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Việc phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 04/10/2023 kịp thời đáp ứng cho công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2023 và những năm tiếp theo.

Hội nghị đã bế mạc và thành công tốt đẹp./.