Hội nghị tham gia ý kiến xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày 05/05/2023, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi). Đồng chí Lã Thanh Tân  – Ủy viên Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội  thành phố Hải Phòng, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hải Phòng và đồng chí Lê Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đồng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các ý kiến của lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế; các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng khu công nghiệp tập trung vào một số nội dung của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Cụ thể là các vấn đề quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; về cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; về quản lý, sử dụng đất… Nhiều ý kiến cho rằng, Luật cần quy định rõ, với các điều khoản về đất Khu Kinh tế để làm căn cứ thực hiện, qua đó duy trì môi trường đầu tư kinh doanh ổn định.   

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Đồng chí Lê Trung Kiên – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Lê Trung Kiên – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng Khẳng định Luật Đất đai rất quan trọng, tác động lớn tới người dân, doanh nghiệp, các tổ chức, cũng như sự phát triển kinh tế xã hội , đồng chí Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế đề nghị quy định đầy đủ và thể hiện rõ chính sách ưu đãi về đất đai, bảo đảm quyền lợi cho các nhà đầu tư trong các khu công nghiệp, khu kinh tế: Xem xét giữ lại một số quy định về đất đai trong KCN, KKT như Luật Đất đai 2013; xây dựng chế tài sử dụng đất xây dựng nhà ở cho công nhân; quy định rõ đối với 3% tổng diện tích đất công nghiệp của khu công nghiệp để cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; nhất là nghiên cứu quy định rõ về giao khu vực biển, đất lấn biển trong Luật Đất đai ( sửa đổi ).                                     

     Đồng chí Lã Thanh Tân – Ủy viên Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đánh giá cao những ý kiến đóng góp tại hội nghị và mong rằng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng các doanh nghiệp tiếp tục phối hợp nghiên cứu, đóng góp vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm tổng hợp ý kiến báo cáo cơ quan soạn thảo và Quốc hội trong kỳ họp tới.

Trung tâm xúc tiến đầu tư và Dịch vụ việc làm tổng hợp