HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

Chiều ngày 1/7/2020, tại Hội trường Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã diễn ra “Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020”. Đồng chí Phạm Văn Mợi – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng chủ trì hội nghị. Tới dự có các đồng chí Phó trưởng ban; Trưởng phòng, các Phó trưởng phòng nghiệp vụ; Trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp và lãnh đạo Công đoàn Khu kinh tế.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, các Khu công nghiệp (KCN), Khu kinh tế (KKT) đã thu hút 19 dự án FDI cấp mới, 14 dự án FDI điều chỉnh tăng vốn; tổng vốn thu hút đạt 693,6 triệu USD, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 46,2% kế hoạch năm (1.500 triệu USD). Lũy kế đến ngày 30/6/2020, các KCN, KKT thu hút 383 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 15.441,2 triệu USD. Về đầu tư trong nước, từ đầu năm đến ngày 30/6/2020, các KCN, KKT đã thu hút được 03 dự án cấp mới, 02 dự án DI điều chỉnh tăng vốn; tổng vốn thu hút đạt 506,5 tỷ VND. Lũy kế đến ngày 30/6/2020, các KCN, KKT thu hút 164 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 145.164,9 tỷ VND. Nộp ngân sách nhà nước 686,7 triệu đồng, bằng 37,2% kế hoạch năm, trong đó: Cơ quan Ban Quản lý Khu kinh tế: 468 triệu đồng, đạt 51,4% kế hoạch giao; Trung tâm Dịch vụ việc làm Khu kinh tế: 218,7 triệu đồng, đạt 23,4% kế hoạch giao.

Về công tác xúc tiến đầu tư, Ban Quản lý (BQL) tiếp tục coi trọng xúc tiến đầu tư tại chỗ thông qua các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, hướng dẫn nhà đầu tư tìm hiểu về chính sách ưu đãi đầu tư vào KCN, KKT. Cập nhật và công khai hóa các thông tin kinh tế xã hội của thành phố, cơ chế chính sách, thủ tục đầu tư, chính sách hỗ trợ, ưu đãi doanh nghiệp,… trên Cổng thông tin điện tử. Tăng cường hỗ trợ quảng bá thông tin trên hệ thống Cổng thông tin điện tử BQL cho các doanh nghiệp. Công tác cải cách thủ tục hành chính cũng được BQL tiếp tục đẩy mạnh, phấn đấu rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện TTHC, đảm bảo công khai, minh bạch và đúng quy định về thời gian…

Quang cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng cuối năm 2020, BQL tập trung cao cho công tác chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Khu kinh tế Hải Phòng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 vào trung tuần tháng 7/2020. Tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp trong KCN, KKT thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tập trung rà soát, nắm bắt tình hình khó khăn của các doanh nghiệp, người lao động để chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện kịp thời. Bên canh đó tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, đặc biệt là xúc tiến đầu tư tại chỗ, tận dụng các lợi thế mới về hạ tầng, uy tín của thành phố. Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch thu hút FDI năm 2020 là 1.500 triệu USD. Tập trung cho công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, áp dụng ISO 9001:2015; tạo chuyển biến rõ rệt về thứ hạng cải cách hành chính của BQL. Đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp đã được tổng hợp; chuẩn bị hội nghị tiếp xúc đối thoại doanh nghiệp năm 2020.

Cũng trong hội nghị, lãnh đạo BQL đã tuyên dương và trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019./.

Lãnh đạo BQL trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019.

Thực hiện: N.T.L – Trung tâm Thông tin, Dịch vụ kỹ thuật công nghiệp và Môi trường