Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của bộ chính trị; thông tri số 01-TT/ĐU ngày 23/3/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng và triển khai hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ

Sáng ngày 27/3/2022, Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Thông tri số 01-TT/ĐU ngày 24/3/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy về lãnh đạo Đại hội Công đoàn cơ sở và Đại hội IV Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng nhiệm kỳ 2023 – 2028 và hướng dẫn một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ. Đến dự hội nghị có đồng chí Tống Văn Băng, Ủy viên Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Khu kinh tế Hải Phòng, các đồng chí Bí thư các chi bộ trực thuộc, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Khu kinh tế, Chủ tịch Công đoàn cấp cơ sở. Cùng dự và đưa tin về hội nghị còn có đại diện một số cơ quan báo chí Trung ương và thành phố. Đồng chí Đào Phú Thùy Dương, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng chủ trì hội nghị:

Quang cảnh Hội nghị

Nghị Quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 do Bộ Chính trị ban hành trong bối cảnh Việt Nam tham gia hiệp ước đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Việt Nam phải tôn trọng và bảo đảm quyền của người lao động trong việc thành lập và gia nhập tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, nghĩa là trong tương lai gần Công đoàn Việt Nam sẽ phải cạnh tranh với các tổ chức đại diện người lao động, một việc chưa từng có trong tiền lệ. Trong thời đại của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và xu thế hội nhập như hiện nay, Công đoàn là tổ chức chính trị xã hội quan trọng góp phần xây dựng giai cấp công nhân Hải Phòng trong tình hình mới, đòi hỏi phải đổi mới để đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra.

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị, Thành ủy đã ban hành Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 12/10/2021 về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Chương trình hành động số 01-CTr/ĐU ngày 24/3/2022. Chương trình hành động thể hiện rõ mục tiêu, chỉ tiêu, phân công rõ trách nhiệm của tổ chức, đơn vị, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị, doanh nghiệp trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung chương trình đề ra, đồng bộ hiệu quả gắn với thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/9/2019 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khu kinh tế nhiệm kỳ 2020 -2025; cùng với các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về giai cấp công nhân, người lao động và các tổ chức Công đoàn.

Thông tri số 01-TT/ĐU ngày 24/3/2022 của Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng đã quán triệt đầy đủ, nghiêm túc Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thông tri số 05-TT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khu kinh tế Hải Phòng lần thứ IV. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Về công tác quy hoạch cán bộ: Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng đã ban hành hướng dẫn số 01-HD/ĐU ngày 24/3/2022 hướng dẫn một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ và quán triệt nội dung này tại hội nghị.

Đồng chí Đào Phú Thùy Dương, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tổng kết hội nghị, đồng chí Đào Phú Thùy Dương, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng khẳng định: Công đoàn là tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện và là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam. Trong bối cảnh mới, Công đoàn cần chung sức, chung lòng cùng với cả hệ thống chính trị chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Đối với việc quy hoạch cán bộ, đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng khẳng định đây là khâu quan trọng, nhiệm vụ thường xuyên nhằm phát hiện sớm cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, có triển vọng phát triển để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. 

Hội nghị đã bế mạc và thành công tốt đẹp./.

Nguồn: Đảng uỷ Khu kinh tế Hải Phòng