Hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân trong các khu công nghiệp, khu kinh tế giai đoạn 2021 – 2025

Ngày 22.4 vừa qua, Ban quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng phối hợp với Ban dân vận Thành ủy và Liên đoàn lao động thành phố tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân trong các khu công nghiệp, khu kinh tế giai đoạn 2021 – 2025.

Quang cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có ông Lê Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng; ông Lê Trí Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban dân vận Thành ủy Hải Phòng; ông Tống Văn Băng, Ủy viên Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hải Phòng cùng đại diện các ban, ngành, các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp, khu kinh tế.

Đại diện Ban dân vận Thành ủy, Ban Quản lý Khu kinh tế và Liên đoàn lao động TP.Hải Phòng ký chương trình phối hợp 3 bên.

Tại Hội nghị, lãnh đạo của Liên đoàn Lao động thành phố, Ban dân vận Thành ủy và Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân trong các khu công nghiệp, khu kinh tế giai đoạn 2021 – 2025 với mục tiêu tăng cường sự phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo của Liên đoàn Lao Động, Ban dân vận Thành ủy và Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đối với phong trào công nhân và hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam trên địa bàn thành phố, nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ và phát huy khả năng, thế mạnh của mỗi cơ quan góp phần nắm chắc tinh thần, tư tưởng, duy trì, ổn định tình hình của công nhân và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ phát triển tại các doanh nghiệp trong KCN trên địa bàn thành phố. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý Nhà nước liên quan đến công nhân lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp và hoạt động của tổ chức công đoàn. Phát triển xây dựng Đảng, các tổ chức chính trị xã hội tại các doanh nghiệp trong KCN.

Chương trình phối hợp thực hiện gồm các nội dung: Phối hợp công tác tuyên truyền về: Pháp luật lao động, những sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của đất nước, thành phố và từng ngành, cơ quan, đơn vị; đặc biệt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026); việc thực hiện quy chế dân chủ trong doanh nghiệp theo Nghị định số 145/2000/NĐ-CP ngày 14/12/2000 của Chính phủ, các quy định khác có liên quan. Phối hợp xây dựng mô hình “Dân vận khéo” đối với công nhân lao động trong KCN gắn với phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do thành phố, công đoàn và các đơn vị cơ quan liên quan phát động. Phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện các Nghị quyết, Thông tư, Kết luận của Trung ương, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố về giai cấp công nhân và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ, ổn định trong doanh nghiệp; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các công nhân tại KCN. Phối hợp đề xuất với Thành ủy, HĐND, UBND thành phố về các cơ chế, chính sách cho công nhân lao động đặc biệt là: nhà ở, hạ tầng xã hội, y tế, giáo dục, thiết chế công đoàn… và các vấn đề khác có liên quan.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ông Lê Trung Kiên cam kết chỉ đạo các phòng ban chuyên môn của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng thực hiện tốt, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm với nội dung chương trình ký kết hôm nay, đồng thời Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng sẽ phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Lao động thành phố, Ban dân vận Thành ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong quần chúng nhân dân, người lao động; chăm lo đời sống vật chất – tinh thần, đảm bảo mọi cán bộ công nhân viên đang làm việc tại các KCN, KTT trên địa bàn thành phố đều được tham gia bầu cử….

Thực hiện: Phan Quyền