Hội nghị Đóng thầu Gói thầu số 01: Dự án Nhà máy Xử lý Chất thải rắn Sinh hoạt bằng Công nghệ Đốt rác Phát điện tại Đình Vũ

Ngày 05/7/2024, tại Trụ sở Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng (BQLKKTHP) đã tổ chức Hội nghị đóng thầu đối với Gói thầu số 01: Tư vấn lựa chọn nhà thầu xây dựng hồ sơ mời thầu và tổng hợp, phân loại hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt rác phát điện tại Đình Vũ, quận Hải An.

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Chu Đức Anh Phó trưởng ban Bản quản lý Khu kinh tế Hải Phòng chủ trì Hội nghị, Tổ chuyên gia cùng đại điện các sở, ban ngành Thành phố Hải Phòng, các cán bộ chuyên viên các phòng chuyên môn Ban Quản lý khu kinh tế và các nhà thầu.

Đại diện nhà thầu phát biểu tại Hội nghị

Tại thời điểm đóng thầu, chỉ có hai nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Sau khi xem xét ý kiến đề xuất của Tổ chuyên gia, ý kiến thống nhất của các Sở, Ban ngành và đơn vị có liên quan, Chủ đầu tư gói thầu (BQLKKTHP) đã quyết định gia hạn thời điểm đóng thầu.

Bà Phạm Thị Quỳnh Sen – Phó Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ phát biểu

Cụ thể, BQLKKTHP đã ban hành quyết định số 2955/QĐ-BQL về việc gia hạn thời điểm đóng thầu đối với Gói thầu số 01. Quyết định này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu có thêm thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu một cách kỹ lưỡng và đầy đủ hơn.

Ông Bùi Phó Trung – Tổ Trưởng tổ Chuyên gia phát biểu

Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt rác phát điện tại Đình Vũ, quận Hải An là một dự án quan trọng, góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường và tạo ra nguồn năng lượng tái tạo. Việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án này sẽ được tiến hành một cách minh bạch, công bằng và hiệu quả, đảm bảo lợi ích cho cả cộng đồng và các bên liên quan.

Ông Chu Đức Anh – Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng phát biểu chủ trì Hội nghị

BQLKKTHP cam kết sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật tình hình tiến độ của dự án, đồng thời đảm bảo các bước thực hiện được tuân thủ đúng quy định pháp luật và đạt được hiệu quả cao nhất.

Nhấn vào đây để vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Nhấn vào đây để xem nội dung Quyết định số: 2955/QĐ-BQL gia hạn đóng thầu Gói thầu số 01: Tư vấn lựa chọn nhà thầu xây dựng hồ sơ mời thầu và tổng hợp, phân loại hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt rác phát điện tại Đình Vũ, quận Hải An.

 

 Trung tâm Dịch vụ việc làm – Đào tạo – Xúc tiến đầu tư