Hội nghị Công bố các quyết định về Công tác cán bộ của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Ngày 2/7/2024, tại Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã diễn ra Hội nghị Công bố các Quyết định về công tác cán bộ với sự tham gia của nhiều lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Khu kinh tế. Hội nghị nhằm công bố và triển khai các Quyết định quan trọng liên quan đến việc bổ nhiệm, điều chuyển và phân công công tác cho các cán bộ trong Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Trung Kiên Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, cùng nhiều lãnh đạo và đại diện các phòng ban.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị bắt đầu với việc công bố và trao các Quyết định bổ nhiệm  điều động các cán bộ chuyên viên các phòng ban thuộc Ban qản lý Khu kinh tế.

Trong bài phát biểu của mình, đồng chí Lê Trung Kiên nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác cán bộ đối với sự phát triển và ổn định của khu kinh tế, nêu rõ các mục tiêu và định hướng phát triển của Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng trong thời gian tới. đồng chí cũng nhấn mạnh vai trò then chốt của cán bộ trong việc thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu được giao, đồng thời kêu gọi các cán bộ được bổ nhiệm và điều chuyển lần này phải nỗ lực hết mình, phấn đấu vì sự phát triển chung của Khu kinh tế.

Tại hội nghị các đồng chí cán bộ, công chức được điều động, bổ nhiệm:

– Đồng chí Nguyễn Đức Thịnh – Tân Trưởng phòng Phòng TN&MT;

– Đồng chí Nguyễn Duy Hải – Tân Phó Trưởng phòng Phòng QH&XD;

– Đồng chí Nguyễn Thị Hà Minh – Tân Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Doanh nghiệp và Giám sát đầu tư;

– Đông chí Ngô Quang Huy – Chuyên viên Phòng Doanh nghiệp và Giám sát đầu tư;

Lãnh đạo Ban trao các quyết định và tặng hoa cho các đồng chí được bổ nhiệm và điều động

Như vậy cán cán chuyên viên được bổ nhiệm và điều chuyển đến các vị trí công tác mới, đảm bảo phù hợp với năng lực và kinh nghiệm của từng người.

Các quyết định bổ nhiệm và điều chuyển cán bộ lần này được đánh giá là bước đi cần thiết và kịp thời, nhằm củng cố và phát triển bộ máy nhân sự của Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng. Điều này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của Khu kinh tế trong tương lai.

Hội nghị kết thúc với phần trao quyết định và tặng hoa cho các cán bộ được bổ nhiệm và điều chuyển. Những người được giao nhiệm vụ mới đều cam kết sẽ cố gắng hết mình, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của Khu kinh tế Hải Phòng.

Phòng TN&MT chụp ảnh lưu niệm

Phòng QH&XD chụp ảnh lưu niệm

Phòng Doanh nghiệp và Giám sát đầu tư chụp ảnh lưu niệm

Văn phòng chụp ảnh lưu niệm

Hội nghị Công bố các quyết định về công tác cán bộ của Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ngày 2/7/2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp, tạo ra những tiền đề vững chắc cho sự phát triển bền vững của Khu kinh tế trong thời gian tới.

Trung tâm Dịch vụ việc làm – Đào tạo – Xúc tiến đầu tư