Chuyến thăm và làm việc của đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu và đoàn đại biểu thành phố Hải Phòng tới Hàn Quốc thành công tốt đẹp