Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu và đoàn đại biểu thành phố Hải Phòng tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc