Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu và đoàn đại biểu thành phố Hải Phòng thăm và làm việc tại Hàn Quốc