Đoàn TNCS Khu kinh tế Hải Phòng công bố các quyết định thành lập Chi đoàn tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước

Chiều 7/12, Đoàn TNCS Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập 03 Chi đoàn: Chi đoàn Công ty TNHH thiết bị điện Tư Nguyên; Chi đoàn Công ty TNHH thương mại cơ điện Duệ Trí; Chi đoàn Công ty TNHH đầu tư và thương mại dịch vụ Hào Phúc.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khu kinh tế Hải Phòng đã được Ban Thường vụ Thành đoàn Hải Phòng nâng cấp tổ chức từ Đoàn cơ sở lên Đoàn tương đương cấp huyện trực thuộc Thành đoàn Hải Phòng từ ngày 09/11/2023.


Trao Quyết định thành lập Chi đoàn Công ty TNHH đầu tư và thương mại dịch vụ Hào Phúc.


Trao Quyết định thành lập Chi đoàn Công ty TNHH thương mại cơ điện Duệ Trí.


Trao Quyết định thành lập Chi đoàn Công ty TNHH thiết bị điện Tư Nguyên.

Việc thành lập tổ chức Đoàn trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước đã góp phần thúc đẩy đoàn viên, thanh niên nâng cao hiệu suất lao động, góp một phần không nhỏ vào sự phát triển của các doanh nghiệp; đồng thời thông qua việc chăm lo về đời sống tinh thần, các hoạt động bổ trợ của tổ chức Đoàn giúp người lao động nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, trách nhiệm, tạo sân chơi bổ ích cho đoàn viên, thanh niên, là môi trường để đoàn viên thanh niên cống hiến, rèn luyện và trưởng thành, đồng thời giúp doanh nghiệp phát huy sức trẻ, tính tiên phong, đi đầu của thanh niên trong sản xuất – kinh doanh.

Thời gian tới, Đoàn TNCS Khu kinh tế Hải Phòng sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thành lập, xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Đoàn về cả số lượng và chất lượng góp phần mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên cũng như tạo điều kiện để thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Tác giả: Hoàng Tùng

Nguồn: Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng – Haiphong.gov.vn