Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức Hội nghị Công bố quyết định nâng cấp tổ chức Đoàn và công tác cán bộ Đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng

Chiều ngày 21/11/2023, tại Hội trường Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức Hội nghị công bố quyết định nâng cấp tổ chức Đoàn và công tác cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khu Kinh tế Hải Phòng.

Quang cảnh Hội nghị

Các đại biểu tham dự

Tham dự Hội nghị có đồng chí: Đào Phú Thuỳ Dương – Uỷ viên Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ Khu Kinh tế Hải Phòng, Vương Toàn Thu Thuỷ – Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố; các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, đại diện các Ban, Văn phòng Thành đoàn, đại diện các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị – xã hội trực thuộc Đảng uỷ, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng; Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn Khu kinh tế khoá III.

Ban Thường vụ Thành đoàn trao Quyết định nâng cấp tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khu Kinh tế Hải Phòng từ Đoàn cơ sở lên Đoàn tương đương cấp huyện trực thuộc Thành đoàn 

Đồng chí Đào Phú Thuỳ Dương – Uỷ viên Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ Khu Kinh tế Hải Phòng và đồng chí Vương Toàn Thu Thuỷ – Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố tặng hoa và trao Quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Nguyễn Hoàng Hải

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành đoàn Hải Phòng công bố quyết định nâng cấp tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khu Kinh tế Hải Phòng từ Đoàn cơ sở lên Đoàn tương đương cấp huyện trực thuộc Thành đoàn và Quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hoàng Hải – Chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành đoàn kiêm nhiệm công tác tại cơ sở; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đồng chí Đào Phú Thùy Dương –  Uỷ viên Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ Khu Kinh tế Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị

Bí thư Thành đoàn Vương Toàn Thu Thuỷ chúc mừng đồng chí Nguyễn Hoàng Hải – Chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành đoàn kiêm nhiệm công tác mới. Đồng thời mong muốn đồng chí phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực, sở trường của bản thân trong thu hút đoàn kết tập hợp thanh niên, sắp xếp công việc một cách khoa học, hợp lý để thực hiện tốt nhiệm vụ của cả 2 đơn vị.

Đồng chí Vương Toàn Thu Thuỷ – Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phát biểu tai Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hải Phó Bí thư Đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng nhiệm kỳ 2022 – 2027

Đồng thời, Đồng chí Bí thư Thành đoàn Hải Phòng mong muốn trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên Khu Kinh tế sẽ có nhiều hoạt động nổi bật, tạo được vị thế là tổ chức Đoàn tương đương cấp huyện, xứng đáng với kỳ vọng của Ban Thường vụ Thành đoàn và Đảng ủy Khu Kinh tế Hải Phòng.

Trung tâm Dịch vụ việc làm – Đào tạo – Xúc tiến đầu tư