Đoàn doanh nghiệp Trung Quốc và công ty B&Company đến thăm và tìm hiểu về môi trường đầu tư kinh doanh tại Hải Phòng.

Chiều ngày 08/5/2024 đoàn doanh nghiệp Trung Quốc và công ty B&Company đến thăm và tìm hiểu về môi trường đầu tư kinh doanh tại Hải Phòng.

Tiếp đoàn tại phòng họp Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng có đồng chí Nguyễn Văn Thắng Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm – Đào tạo – Xúc tiến đầu tư; đồng chí Phạm Hữu Quang Huy, Trưởng phòng Đầu tư Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

Đoàn đã quan tâm đặt nhiều câu hỏi về môi trường đầu tư kinh doanh tại Hải Phòng đặc biệt tìm hiểu chi tiết những lợi điểm cụ thể về khu kinh tế, khu công nghiệp tại Hải phòng Nơi mà có nhiều doanh nghiệp đang phát triển thành công cùng trong khu vực kinh tế tuần hoàn, các doanh nghiệp có nhiều mối liên hệ lẫn nhau vừa là khách hàng của nhau, tương trợ lẫn nhau trong sự phát triển không ngừng của công nghệ mới và sản phẩm mới.

Giới thiệu và trả lời các câu hỏi tìm hiểu thông tin đầu tư của Đoàn, đồng chí Nguyễn Văn Thắng đã nêu bật rất nhiều yếu tố thuận lợi khi đầu tư kinh doanh tại Hải Phòng. Đặc biệt về vị trí địa lý, khí hậu, môi trường sống và làm việc, nguồn lao động, giao thông, chính sách, lĩnh vực đầu tư ưu tiên và thủ tục đầu tư 1 cửa …v.v.

Cùng với những chia sẻ thông tin hiện trạng đầu tư  từ các quốc gia và từ Trung Quốc, các nhà đầu tư đã thể hiện mong muốn và coi đầu tư kinh doanh vào Hải Phòng là cơ hội rất tốt cho các nhà đầu tư lâu dài.

Trung tâm Dịch vụ việc làm – Đào tạo – Xúc tiến đầu tư