Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng về thực hiện chính sách pháp luật quản lý sử dụng lao động người nước ngoài tại Hải Phòng

Ngày 26/7/2019, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng về giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng lao động là người nước ngoài tại Hải Phòng, giai đoạn 1/1/2015 – 1/7/2019”. Về phía Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố, chủ trì buổi làm việc có ông Bùi Thanh Tùng – Ủy viên Thành ủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách và lãnh đạo các sở, ngành liên quan. Về phía Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng có ông Trần Vĩnh Hoàn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban cùng đại diện lãnh đạo Đảng ủy khu kinh tế, lãnh đạo Phòng Quản lý lao động và Công đoàn Khu kinh tế.

Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Báo cáo Đoàn giám sát về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng lao động là người nước ngoài tại Hải Phòng, giai đoạn 1/1/2015 – 1/7/2019, Phó Trưởng ban Trần Vĩnh Hoàn cho biết từ năm 2015 đến nay, công tác quản lý lao động là người nước ngoài trên địa bàn thành phố trong giai đoạn này được tăng cường và ngày một tốt hơn thể hiện ở tỷ lệ lao động là người nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn thành phố có giấy phép lao động ngày một tăng lên qua các năm, tỷ lệ lao động trực tiếp là người nước ngoài giảm dần (trong đó chủ yếu là lao động kỹ thuật cao). Một số lượng không nhỏ lao động nước ngoài vào làm việc trong các khu công nghiệp và khu kinh tế theo các dự án, công ty mới đi vào hoạt động cần chuyên gia sang hỗ trợ kỹ thuật, số lượng tăng hay giảm theo tiến độ của các dự án và sự ổn định sản xuất của các công ty mới thành lập.

Phó trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng Trần Vĩnh Hoàn báo cáo Đoàn giám sát

Nhìn chung, người lao động là người nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn thành phố chấp hành tốt các quy định của pháp luật Việt Nam như việc cấp, cấp lại giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, cấp thị thực, gia hạn tạm trú, cấp thẻ tạm trú, khai báo tạm trú… Bên cạnh đó, vẫn còn một số ít lao động nước ngoài chưa có giấy phép lao động, sử dụng visa du lịch hoặc visa doanh nghiệp nhập cảnh để làm việc, không thực hiện việc làm thủ tục cấp giấy phép lao động đã được các cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện và xử lý.

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cho rằng các văn bản pháp luật quy định việc quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam được ban hành tương đối đầy đủ và đồng bộ. Các Bộ, ngành đã tích cực xây dựng các văn bản chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các văn bản pháp luật về quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Trình tự, thủ tục, hồ sơ trong việc chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài; cấp, cấp lại giấy phép lao động; xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đã giảm bớt thủ tục hành chính, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng người lao động nước ngoài thực hiện đúng quy định của pháp luật về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Lực lượng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam chủ yếu là chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành và lao động kỹ thuật, đã bổ sung đáng kể nguồn nhân lực có chuyên môn kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý điều hành, kỹ năng làm việc chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được.

Đối với các kiến nghị được đưa ra, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng kiến nghị Quốc hội cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, ban hành chính sách linh hoạt phù hợp, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa nhà nước – doanh nghiệp – lao động nước ngoài; kiến nghị Chính phủ xây dựng và ban hành phần mềm quản lý doanh nghiệp được công khai, tích hợp và kết nối tới các sở, ban, ngành liên quan để tạo thuận lợi cho việc tra cứu, kịp thời nắm bắt thông tin người nước ngoài lao động và làm việc tại Việt Nam; kiến nghị với thành phố liên thông phần mềm điện tử của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội với điện tử một cửa thành phố việc cấp giấy phép lao động qua mạng điện tử.

Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Bùi Thanh Tùng – Ủy viên Thành ủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố đánh giá cao công tác quản lý lao động là người nước ngoài trên địa bàn thành phố của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động là người nước ngoài được tăng cường đi vào nề nếp; thủ tục cấp phép được công khai, minh bạch, tạo điều kiện cho doanh nghiệp; công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng lao động là người nước ngoài được duy trì thường xuyên. Đồng thời cho biết sẽ tổng hợp, tiếp thu đầy đủ các kiến nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và sẽ phản ánh với các cơ quan của Quốc hội và thành phố nghiên cứu, xem xét./.

Thực hiện: TL – Trung tâm thông tin, dịch vụ kỹ thuật công nghiệp và môi trường