Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh thăm và học tập kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng ngoài nhà nước tại thành phố Hải Phòng.

Sáng ngày 29/3/2024 tại hội trường Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng diễn ra hội nghị  tiếp đoàn Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh do đồng chí Đặng Ngọc Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối làm trưởng đoàn.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí:

Chu Đức Anh Phó trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế Hải phòng và các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố; Thường trực Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng; Đại diện Lãnh đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên Khu kinh tế; Đại diện Lãnh đạo Đoàn thanh niên Khối Doanh nghiệp thành phố Hải Phòng; Đại diện lãnh đạo các Ban, Văn phòng Đảng uỷ Khu kinh tế Hải Phòng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thành phố.

Hội nghị đã diễn ra sôi nổi với tinh thần qua tâm chia sẽ trao đổi toàn bộ những kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng ngoài nhà nước tại thành phố Hải Phòng.

 

 

Quang cảnh hội nghị

I.Đặc điểm tình hình:

  1. Tình hình chung

Đảng bộ Khu kinh tế Hải Phòng được thành lập tháng 10/1994 đến nay đã trải qua 3 giai đoạn xây dựng và phát triển, với các tên gọi khác nhau: Chi bộ Ban Quản lý các Khu chế xuất Hải Phòng (1994 – 2003); Đảng bộ Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Hải Phòng (2003 – 2008); Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng (2008 – 2010) cả 3 giai đoạn này đều trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố. Từ ngày 28/01/2010 đến tháng 1/2022, Đảng bộ Khu kinh tế Hải Phòng là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy Hải Phòng. Từ tháng 01/2022  Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng là Đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng (trực thuộc Thành ủy).

Trước khi được chuyển về trực thuộc Thành ủy, Đảng ủy Khu kinh tế là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố, Đảng bộ Khu kinh tế Hải Phòng là một mô hình mới có tính đặc thù, phạm vi hoạt động, đa dạng các loại hình bao gồm cơ quan Ban Quản lý khu kinh tế và doanh nghiệp, có yếu tố đầu tư nước ngoài là chủ yếu (đa quốc tịch đến từ nhiều quốc gia khác nhau có thể chế chính trị khác biệt, văn hóa đa dạng). Ngay từ ngày đầu thành lập, tháng 10/1994, Thành phố đã lựa chọn một đội ngũ cán bộ chủ chốt (trong đó có 05 đảng viên) của Thành phố từ một số ngành có trình độ chuyên môn và dày dạn kinh nghiệm về lĩnh vực hoạt động kinh tế đối ngoại để thành lập Ban Quản lý các Khu chế xuất Hải Phòng tiền thân của Ban quản lý Khu kinh tế ngày nay.

Tính đến tháng 03/2024, Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng đã có sự phát triển tương đối mạnh mẽ cả về phương diện số lượng và chất lượng hoạt động . Số lượng đảng viên từ 98 đồng chí đảng viên (năm 2010) tăng lên 1.062 đồng chí (tháng 3/2024), số lượng tổ chức đảng từ 11 chi bộ trực thuộc tăng lên 29 đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc (có 05 Đảng bộ cơ sở gồm 24 chi bộ cơ sở).

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu xây dựng đảng năm 2023: Năm 2023 Đảng ủy đã kết nạp 175 đảng viên mới hoàn thành 101% chỉ tiêu, thành lập 9/9 tổ chức đảng, hoàn thành 100% chỉ tiêu Thành ủy giao.

Chỉ tiêu được giao năm 2024: Thành ủy giao Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng kết nạp 190 đảng viên mới, thành lập 11 tổ chức đảng. Tính đến 31/03/2024 Đảng ủy đã thực hiện kết nạp 96/190 đảng viên (hoàn thành 50.5% chỉ tiêu năm), thành lập 02/11 tổ chức đảng (hoàn thành 18% chỉ tiêu năm).

  1. Thực trạng hoạt động của các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy.

Các tổ chức đảng doanh nghiệp  trong các khu công nghiệp, khu kinh tế Hải Phòng chủ yếu nằm trong các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động tương đối ổn định và có tỷ lệ lấp đầy tương đối.

Số lượng tổ chức đảng còn rất hạn chế so với số doanh nghiệp đang hoạt động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế Hải Phòng. Hiện có 27 đầu mối tổ chức đảng doanh nghiệp đang hoạt động trong các KCN, KKT trong đó có 04 đảng bộ doanh nghiệp (52 chi bộ trực thuộc) và 23 chi bộ cơ sở doanh nghiệp. Tổng số đảng viên doanh nghiệp là 926 đồng chí, chiếm 90.5%, đảng viên trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp là 97 đồng chí, chiếm 9.5% tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ.

Trước khi có Nghị quyết số 28 của Thành ủy Hải Phòng, không có tổ chức đảng tại doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp, Khu kinh tế. Sau khi có Nghị quyết số 28- NQ/TW của Thành ủy Hải Phòng các tổ chức đảng được thành lập tại các doanh nghiệp thực hiện theo quy định Điều lệ Đảng, mang tính đặc thù của doanh nghiệp.

Tại các doanh nghiệp đã có tổ chức đảng nhìn chung hoạt động có sự chuyển biến tích cực, đặc biệt ở nơi Bí thư chi bộ có vị trí trong doanh nghiệp (Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch công đoàn, Trưởng các bộ phận) đều không xảy ra tình trạng đình công, bãi công. Việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động được thực hiện tốt, có mối quan hệ hài hoà giữa người sử dụng lao động và người lao động, người lao động thực hiện nghiêm chỉnh đường lối chính sách của Đảng, nhà nước, các quy định và nội quy làm việc của doanh nghiệp. Trong một số doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp cũng như Tổng giám đốc là người nước ngoài có đánh giá tốt đối với các đảng viên trong chi bộ về năng lực chuyên môn, tính chuyên nghiệp và gương mẫu trong thực thi nhiệm vụ được giao. Chức năng nhiệm vụ của tổ chức đảng tại doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy chủ yếu hoạt động theo quy định của từng loại hình doanh nghiệp, phát huy công tác giáo dục tuyên truyền và vận động đảng viên, đoàn viên, quần chúng ưu tú về hoạt động của tổ chức đảng tại doanh nghiệp, chấp hành tốt quy định của doanh nghiệp và nâng cao uy tín của người đảng viên, tổ chức đảng tại doanh nghiệp đối với chủ đầu tư nước ngoài. Tiếp tục tiền phong gương mẫu hoàn thành các nhiệm vụ được giao và giữ vững lập trường quan điểm tư tưởng, chính trị trong quá trình sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

Sau  hơn 13 năm là Đảng ủy trực thuộc Thành ủy, Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng đã có sự phát triển tương đối mạnh mẽ cả về phương diện số lượng và chất lượng hoạt động. Số lượng tổ chức đảng, đảng viên này tuy chưa lớn nhưng thể hiện sự nỗ lực cố gắng vượt bậc của tập thể Đảng ủy, Lãnh đạo Ban Quản lý, các tổ chức đoàn thể trong các Khu công nghiệp, Khu kinh tế  nói riêng và thành phố nói chung. Sự  phát triển, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy là yếu tố thuận lợi trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng doanh nghiệp

II. Nhiệm vụ trọng tâm:

  1. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng:

Thực hiện công tác tuyên truyền sâu rộng về tầm quan trọng, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, uy tín, sự ảnh hưởng của tổ chức đảng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài nói chung và chủ doanh nghiệp nước ngoài nói riêng, Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng tới toàn thể đảng viên, cán bộ, người lao động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế nhận thức đúng về tầm quan trọng của việc phát triển tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp. Đồng thời từng bước  thay đổi tư duy nhận thức và nghiêm túc thực hiện các chức trách, nhiệm vụ và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy, Ban Quản lý và các tổ chức đoàn thể phối hợp tuyên truyền, phố biến nội dung Nghị quyết, chương trình thực hiện Nghị quyết, lồng ghép các nội dung Nghị quyết thông qua các chương trình hoạt động của từng tổ chức, khẳng định tầm quan trọng của từng cá nhân, tập thể trong việc thực hiện Nghị quyết theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy.

Ngay sau khi được nâng cấp, Đảng ủy Khu kinh tế đã đặc biệt quan tâm tới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ. Việc tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chủ trương của Thành ủy tới cấp ủy cơ sở và cán bộ đảng viên được Đảng ủy nghiêm túc thực hiện thông qua nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện, đặc thù từng loại hình tổ chức Đảng của Đảng bộ Khu Kinh tế.

Nhằm đảm bảo tính định hướng trong công tác tuyên truyền của Đảng, Thường trực Đảng ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo chủ động tổng hợp, sao gửi nhiều tài liệu tuyên truyền quan trọng tới các cấp ủy trực thuộc thông qua các nền tảng ứng dụng mạng xã hội, làm tài liệu để các chi bộ sử dụng trong sinh hoạt chính trị, đảm bảo tính kịp thời và hiệu quả tuyên truyền cao. Các cấp ủy đảng làm tốt công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ đảng viên và người lao động. Các đơn vị có tổ chức đảng không để xảy ra các vụ việc phức tạp, “nhạy cảm”, toàn Đảng bộ giữ vững tình hình ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Công tác giáo dục truyền thống được Ban Thường vụ Đảng ủy thường xuyên quan tâm, tập trung vào các ngày lễ lớn, các sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng của Đảng, của đất nước. Thường trực Đảng ủy đã tổ chức thăm, tặng quà và chúc tết cấp uỷ và các tổ chức đảng, lãnh đạo một số doanh nghiệp và các cán bộ đảng viên tiêu biểu, có hoàn cảnh khó khăn tại các tổ chức đảng trực thuộc. Thông qua hoạt động này, thường trực Đảng ủy đã kịp thời động viên, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, doanh nghiệp và người lao động. Qua đó, nâng cao nhận thức hơn nữa cho đội ngũ cán bộ cấp ủy cơ sở về vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng trong công tác giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho cán bộ đảng viên và người lao động tại cơ quan, đơn vị.

    2.Lãnh đạo công tác tổ chức, xây dựng Đảng

    2.1. Công tác kiện toàn tổ chức, bộ máy

Trước khi được nâng cấp Đảng ủy có 02 biên chế chuyên trách, ngay sau khi được nâng cấp, Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng được bổ sung thành 06 biên chế, đã ban hành các quyết định thành lập các Ban, cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy theo đúng quy định, gồm: Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Văn phòng Đảng ủy và bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng, ổn định tổ chức bộ máy đạt được kết quả tích cực. Bộ máy các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy được thành lập và đi vào hoạt động ổn định. Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy duy trì tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, kịp thời chỉ đạo, ban hành các văn bản chỉ đạo theo thẩm quyền, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, kế hoạch của Thành ủy. Chất lượng đảng viên mới được kết nạp từng bước nâng cao. Các đoàn thể chính trị – xã hội hoạt động sôi nổi, có chuyển biến rõ nét. Công đoàn Khu kinh tế ngày càng lớn mạnh. Đoàn thanh niên khôi phục dần về tổ chức và hoạt động, có điểm nhấn phong trào. Hội Cựu chiến binh được củng cố từng bước. Tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy, Cơ quan Đảng ủy đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy trách nhiệm từng đồng chí ủy viên ban thường vụ, khắc phục mọi khó khăn, sáng tạo trong lãnh đạo, điều hành.

   2.2. Công tác xây dựng Đảng

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, ngay sau khi được nâng cấp, Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quan trọng

Từ khi được thành lập (2010 đến tháng 6/2023) Đảng ủy đã phát triển được 680 đảng viên mới trong đó có hơn 90% là đảng viên doanh nghiệp, thành lập được 48 tổ chức đảng. Nhìn chung, Ban Thường vụ Đảng ủy đã có nhiều giải pháp tập trung củng cố năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, trên cả 3 phương diện vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Các cấp ủy cơ sở cơ bản thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình, giữ nghiêm kỷ luật, tăng cường đoàn kết trong Đảng. Thường xuyên giáo dục, rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, trình độ, kiến thức và năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

    2.3. Thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 28 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các loại hình  doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập”: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 28- NQ/TU được tổ chức thực hiện nghiêm túc, có nhiều cách làm đổi mới, hiệu quả trong công tác tuyên truyền vận động các doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp đồng thuận trong công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp đồng thuận trong việc thành lập và tạo điều kiện hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể.

– Nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên và chủ doanh nghiệp về ý nghĩa, tầm quan trọng và mục đích, yêu cầu của công tác xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước được nâng lên.

– Các tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước thực hiện tốt vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ theo quy định, đã có đóng góp quan trọng vào sự phát triển của doanh nghiệp. Đội ngũ đảng viên khẳng định được tính tiền phong gương mẫu trong lao động, sản xuất và đạo đức, lối sông. Các doanh nghiệp có tổ chức đảng, đoàn thể luôn hoạt động ổn định, không để xảy ra đình công, lãn công.

– Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 28 của Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU với nhiều cố gắng, nỗ lực, chú trọng duy trì, phát triển tổ chức đảng, các tổ chức đoàn thể trong khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; cụ thể hóa Nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch công tác; đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Coi trọng công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng, đoàn thể vững mạnh và thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, đoàn viên. Tập trung chỉ đạo khảo sát, xác định đơn vị có điều kiện thành lập tổ chức đảng, đoàn thể và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thành lập tổ chức đảng, tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, hội thanh niên. Hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu thành lập tổ chức đảng, đoàn thể theo kế hoạch đã đề ra.

  1. Công tác kiểm tra – giám sát

Đảng ủy đã xây dựng chương trình kiểm tra giám sát toàn khoá, chương trình kiểm tra giám sát của Đảng uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ; chỉ đạo các Đảng bộ cơ sở xây dựng chương trình kiểm tra giám sát và kế hoạch công tác của Uỷ ban kiểm tra đảng ủy cơ sở sau khi được kiện toàn. Công tác kiểm tra – giám sát thi hành kỷ luật Đảng tại Đảng bộ được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

  1. Lãnh đạo công tác vận động quần chúng

Ban Thường vụ Đảng ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo các đoàn thể chính trị- xã hội trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố và chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức. Trong Khu kinh tế có 03 tổ chức chính trị – xã hội là Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh. Trong đó, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng luôn là đơn vị dẫn đầu xuất sắc trong các đơn vị trực thuộc Liên đoàn lao động thành phố, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của đơn vị được giao.

Ban Thường vụ Đoàn ngày càng ổn định tổ chức, có nhiều hoạt động phong trào, tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ đoàn viên: từng bước khẳng định vị trí, vai trò, uy tín của tổ chức chính trị -xã hội trong Khu kinh tế.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm

III. Phương hướng nhiệm vụ thời gian tới:

  1. Xác định chương trình công tác của Đảng ủy trong năm và toàn khóa, Ban Thường vụ Đảng ủy quyết tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm chắc tình hình cơ sở, tổ chức đảng tại doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong các KCN, KKT làm định hướng xây dựng chương trình công tác của Đảng ủy.
  2. Đẩy mạnh phát triển đảng viên, phát triển tổ chức đảng đảm bảo có mặt tại tất cả các KCN đang hoạt động. Thực hiện giao chỉ tiêu thành lập tổ chức đảng, công đoàn, đoàn thanh niên và phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên trong các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế.

Việc thực hiện chỉ tiêu thành lập tổ chức đảng, công đoàn, đoàn thanh niên, hội liên hiệp thanh niên và kết nạp đảng viên, đoàn viên, hội viên là một tiêu chí quan trọng đánh giá thi đua hằng năm đối với các cơ quan đơn vị, tổ chức đảng trực thuộc.

  1. Nâng cao chất lượng cán bộ, chú trọng bồi dưỡng đảng viên là người quản lý trong doanh nghiệp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Quan tâm bồi dưỡng, phát triển đảng viên là người quản lý doanh nghiệp, người lao động có trình độ cao, lao động trẻ, thành viên ưu tú của các  tổ chức chính trị – xã hội tham gia cấp ủy, ban chấp hành các tổ chức chính trị – xã hội trong doanh nghiệp. Chủ động giới thiệu hoặc chỉ đạo các tổ chức đảng giới thiệu với người quản lý doanh nghiệp những đảng viên, người lao động tiêu biểu để qui hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí giữ các chức cụ lãnh đạo, quản lý của doanh nghiệp. Chú trọng các biện pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, các tổ chức chính trị – xã hội; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ.

Thường xuyên rà soát, đánh giá, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể, tình hình phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên. Xây dựng các tiêu chí thi đua gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU, làm cơ sở đánh giá tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 16-CTr/TU, ngày 12/11/2021 của Ban Thường vụ Thành ủyvề đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”

  1. Lãnh đạo các chính trị – xã hội vững mạnh: Ban Thường vụ Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể quần chúng thực hiện tốt các chương trình công tác năm, tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền; quan tâm đổi mới nội dung, hình thức hoạt động thiết thực, hiệu quả; vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị, tham gia tuyên truyền, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tham gia tích cực các hoạt động thi đua.

+ Tổ chức Công đoàn: Đảng ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn Khu kinh tế và các cấp công đoàn chăm lo người lao động, không thể đình công, hạn chế tổ chức công đoàn độc lập trong các doanh nghiệp trong KCN, KKT, thực hiện hiệu quả các biện pháp trong chương trình thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 16-CTr/TU, ngày 12/11/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy“về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”

+ Tổ chức Đoàn thanh niên: Đảng ủy chỉ đạo Đoàn Thanh niên Khu kinh tế thực hiện các nội dung trình các cơ quan liên quan thực hiện nâng cấp lên Đoàn thanh niên cấp huyện, có cán bộ chuyên trách, có kinh phí hoạt động, tạo điều kiện thành lập thêm nhiều tổ chức, phát huy vai trò, uy tín của tổ chức đoàn, phong trào thanh niên trong các hoạt động của Đảng ủy.

+ Hội Cựu chiến binh: Đảng ủy chỉ đạo Hội Cựu chiến binh, các ban của Đảng ủy, các cấp ủy Đảng bộ, chi bộ trực thuộc rà soát, vận động, thuyết phục các đồng chí đảng viên đủ điều kiện kết nạp hội viên Hội Cựu chiến binh, từng bước nâng cấp, phát triển hội viên và tổ chức, làm nòng cốt cho xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong các doanh nghiệp trong KCN, KKT.

  1. Phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, tuyên truyền, giáo dục, lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị, cán bộ đảng viên, người lao động trong Khu kinh tế Hải Phòng thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, thống nhất các nội dung chương trình hành động để hoàn thành nhiệm vụ thu hút đầu tư và các nhiệm vụ khác được Thành phố giao.

Đảng ủy Khu Kinh tế Hải Phòng