Công bố các quyết định về tổ chức và cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và khu kinh tế, khu công nghiệp

Chiều 30/8, UBND thành phố tổ chức hội nghị công bố các quyết định về tổ chức và cán bộ quản lý Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và khu kinh tế, khu công nghiệp Hải Phòng. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình chủ trì hội nghị; cùng dự có lãnh đạo các Sở, ngành thành phố.

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Hồng Hà công bố các quyết định:

– Quyết định hợp nhất Ban Quản lý dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp và Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng Khu kinh tế thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và khu kinh tế, khu công nghiệp trực thuộc UBND thành phố, hoạt động từ ngày 1/9/2019. Quyết định cũng quy định rõ về các vấn đề khác của BQL như: vị trí pháp lý, trụ sở làm việc, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, kinh phí hoạt động, xử lý và chuyển tiếp, tổ chức thực hiện.

– Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng Khu kinh tế trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và khu kinh tế, khu công nghiệp Hải Phòng từ ngày 1/9/2019. Thời hạn bổ nhiệm theo quy định. Giao ông Nguyễn Mạnh Hà phụ trách, quản lý, điều hành Ban Quản lý cho đến khi kiện toàn xong chức danh Giám đốc Ban Quản lý.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Nguyên Giám đốc BQL dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, về nghỉ hưu theo chế độ. Đồng thời, chúc mừng đồng chí Nguyễn Mạnh Hà trên cương vị công tác mới nhanh chóng hoàn thành các thủ tục bàn giao để sáp nhập các Ban Quản lý cũ thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Phó Chủ tịch Thường trực nhấn mạnh: sau khi sáp nhập, đồng chí Hà cùng tập thể lãnh đạo cần tiếp tục đoàn kết, công tâm khách quan trong việc sử dụng, sắp xếp đội ngũ cán bộ, bố trí công việc phù hợp để phát huy năng lực của từng người; đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án mà Ban Quản lý đang thực hiện, nhất là các dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Các Sở, ngành thành phố chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn để Ban Quản lý thực hiện việc sáp nhập và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được thành phố giao.